Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Až se zima zeptá…

PUR-IZOLACE SOFT Až se zima zeptá…

Všichni známe toto obligátní rčení, které je možné uplatnit v řadě činností a povinností. V případě našich domovů je to potom i skutečná příprava na zimu. Jednou z možností, jak se na zimu dobře připravit, jsou izolace. Přesto, že jsme ubezpečováni, že ceny energií již neporostou, je vhodné tepelné izolace našich domů zvyšovat. Beztak jsou dnešní ceny energií vysoké, tedy investice do zateplení má vždy dobrou návratnost. Navíc i stát v současné době přispívá na provádění různých druhů zateplení formou dotací, a tedy využijte příležitost neplatit celou částku ze své kapsy.

Jak nejlépe izolovat střechu?

Máte-li klasický dům se šikmou střechou nebo např. moderní typ „bungalov“ je řešením nástřik tepelně izolačního systému PUR IZOLACE SOFT. Tato pěna, vyráběná v České republice, má celou řadu výhod. Od nízkého součinitele tepelné vodivosti, který je o něco lepší než klasický polystyren na nízký odpor difúze vodních par (dnes laické označení, že materiál dýchá). Důležitým faktem je i naprostá zdravotní nezávadnost, neboť polyuretanové pěny neuvolňují žádné těkavé látky nebo formaldehydy. Pěna neobsahuje ani sporné F plyny, neboť je napěňovaná z části CO2 a z části vodní párou. Z hlediska životního prostředí se jedná o skutečně ekologický materiál.

Proč právě pěnu PUR IZOLACE SOFT?

Firma PUR-IZOLACE s.r.o. (založena 1991) byla první v Česku, která přišla na trh se systémem pěny na bázi otevřené buněčné struktury (tzv. OCF – Open Cell Foam). Během let a s přibývajícími zkušenostmi s nástřikem různých typů pěn nás poznatky dovedly k výraznému vylepšení charakteru reakce pěny, a tedy převládl vlastní směr ve vývoji celého systému.

Pěna dokonale vyplní všechny spáry a dutiny. Jelikož nástřik dokonale přilne k podkladu (tzv. samokotvící) není nutné používat jakýchkoliv příchytek. A to nejdůležitější: vrstva je souvislá beze spár. To znamená, že v nastříkané vrstvě neexistují tepelné mosty. Podstatná přidaná hodnota tohoto řešení je i účinná zvuková izolace.

Kam lze PUR IZOLACE SOFT aplikovat?

Primárně jsou to spodní strany střech (od taškových až po velkoformátové). Aplikace se provádí na pojistnou fólii (spodní stranu provětrávané mezery) nebo dřevěné bednění. Lze izolovat i zděné štíty nebo stopní konstrukce shora či zdola s ohledem na přístup a technologické návaznosti.

Pěna není pohledová a obvykle se v podkrovích zaklápí systémem sádrokartonu s parotěsnou fólií, ale to není podmínkou. Není-li podkroví obýváno, možno nechat pěnu i bez zakrytí (častý případ u půdních prostor). Dnešní požadavky na dokonalé zateplení znamenají tloušťku cca 25 cm, ale je možné pěnu aplikovat např.: od 10 cm do 50 cm, a to podle požadavku investora, potřeby zateplení či druhu konstrukce. Nízká hmotnost pěny cca 8 – 12 kg/m3 rozhodně nezpůsobí přitížení střešní konstrukce.

Nutné podmínky pro realizaci PUR IZOLACE SOFT

Realizace je poměrně rychlá a nevyžaduje dopravu objemného izolačního materiálu na místo. Do prostoru, který bude izolován, se natáhne pouze hadicové vedení (dosah cca 90 m) od technologického vozidla. Ani zdroj elektrického proudu není podmínkou, zařízení má elektrocentrálu. Tedy jedinou podmínkou je příjezdová cesta. Teplotní omezení pro realizaci jsou zanedbatelná, prostory lze před nástřikem temperovat teplým vzduchem. Při nástřiku vzniká chemickou reakcí teplo, a po chvíli nástřiku je interiér pracoviště vyhřátý.

Jak získat realizaci PUR IZOLACE SOFT?

Každé realizaci předchází osobní prohlídka technika a návrh řešení. To je velmi důležitý moment, kde se stanoví technologický postup s ohledem na danou situaci v objektu. Správný návrh řešení výrazně ovlivňuje dlouhodobou a spolehlivou funkci izolace. Prohlídka na místě a návrh řešení, případně výpočet je samozřejmě zdarma. Technik může váš objekt zobrazit i termovizí, kde uvidíte úniky tepla z vašeho objektu. Z této návštěvy je výstupem nabídka s vhodným technickým řešením a rozpočtem za jeho provedení.

Jak všichni víme, jediným řešením, jak snížit náklady na topení v zimním období, je izolovat. Vedle izolací stěn, výměny oken je jedno z nejúčinnějších řešení izolování střech, popř. stropů nebo půdy. Řešení pomocí PUR IZOLACE SOFT® je rychlé a účinné. V neposlední řadě bych rád uvedl, že izolaci oceníte i v letních měsících, kdy zabráníte prohřívání interiéru a eliminujete si náklady na chlazení, ale o tom zase někdy příště.


Autor článku
Petr Korčák
technický poradce PUR-IZOLACE s.r.o.

 

 

Nejnovější příspěvky

Štítky