O nás

Historie společnosti

PUR-IZOLACE s.r.o. je původní česká společnost úzce specializovaná na výrobu tepelných a vodotěsných izolací nástřikem nebo litím tvrdé polyuretanové (pur) a polyisokyanurátové (pir) pěny na místě – na stavbě přímo u zákazníka. Firma PUR-IZOLACE s.r.o. byla založena v roce 1991. Nabízí komplexní služby v tomto oboru: tepelně – technické výpočty, projektovou dokumentaci, výběr materiálů, technologické postupy a realizaci technologií Gusmer (USA). Spolupracuje na rozvoji technologie s řadou evropských odborníků. Jako jediná z východní Evropy získala již v roce 1998 Certifikát Polyurethane Roof Training Center v USA. Svoje služby poskytujeme na celém území Evropy.

Výrobní kapacita v české republice činí celkem 9 mobilních vysokotlakých technologických jednotek GUSMER/GRACO pro zpracování polyuretanových pěn.

Počátky činnosti firmy PUR–IZOLACE sahají již do roku 1988, kdy v litoměřické firmě OSEVA byla ve spolupráci s odborníky z bývalé NDR (Německá demokratická republika) zaváděna technologie izolací stříkaných polyuretanových pěn.

Firma PUR-IZOLACE s.r.o. byla založena v roce 1991. V roce 1992 byla založena PUR – IZOLACE Trading s.r.o., obchodní dceřiná firma. V roce 1994 byly založeny další dceřiné firmy – PUR IZOLACE Opole Sp. Z o.o. v Polsku a maďarská PUR IZOLÁCIÓ K.f.t. V roce 1998 byla založena slovenská PUR IZOLÁCIE s.r.o. Slovakia.

Firma se téměř od počátku zabývá vývojem technologie ve vztahu k životnímu prostředí.

Již v roce 1993 (viz obrázek) se PUR-IZOLACE intenzívně zabývali náhradou ekologicky závadných freonů. Daleko v předstihu jsme zavedli plně ekologické polyuretanové pěny s nulovým škodlivostním potenciálem ozónové vrstvě (ODP – viz článek kapitola Publikace). V roce 2018 realizovala izolace svým materiálem W60 na bázi HFO, který je ekologický z hlediska snížení oteplování (GWP). V úzké spolupráci se zahraničními partnery zavedla vysoce odolné UV ochranné vrstvy (pro izolace střech) na bázi silikonu SILICOAT®, s dlouhou životností, včetně jejich výroby v České republice.

Celé know how izolací tvrdou polyuretanovou stříkanou “na místě-in situ“, na světové úrovni, je obsaženo v produktu „Izolační systém PUR IZOLACE“.

Dalšími produkty jsou „Tepelně izolační systém PUR“, tvrdá polyuretanová pěna litá na místě a „Tepelně izolační systém PIR“, tvrdá polyizokyanurátová pěna litá na místě.

Relativně novým produktem (první aplikace 2005) je „Izolační systém PUR IZOLACE SOFT“, lehká polyuretanová pěna s otevřenou buněčnou strukturou, stříkaná na místě, pro zvukové a tepelné izolace nízkoenergetických a pasivních staveb, podkrovních vestaveb apod.

Název PUR IZOLACE® je od roku 1992 chráněn ochrannou známkou, stejně jako produkty SILICOAT®.

Firma PUR-IZOLACE s.r.o., Litoměřice, IČO 44227744

O nás

Významná uznání

Významným uznáním o odbornosti firmy v oboru zpracování polyuretanových pěn zpracovávaných na místě je uvedení firmy ve světové zprávě „A Global Market Report on Spray Polyurethane Foams“, kterou vydal IAL CONSULTANTS, DECEMBER 2007.

Jako jedna z prvních byla firma PUR-IZOLACE s.r.o. (IČO 44227744) registrována v seznamu odborných dodavatelů v dotačním programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“, stejně jako její produkty v seznamu výrobků a technologií (Izolační systém PUR IZOLACE, č. SVT 408 a Izolační systém PUR IZOLACE SOFT, č. SVT 5338).

Název PUR IZOLACE® je od roku 1992 chráněn ochrannou známkou, stejně jako produkty SILICOAT®.

V roce 2021 obdržela firma Barvy laky cenu Vizionář 2020 za nově vyvíjený systém PUR IZOLACE ALBEDO, který má přínos pro redukci oteplování.

Firma PUR IZOLACE s.r.o.
je autorizovaná ke své činnosti:
Veškeré produkty své činnosti (Izolační systémy) má firma PUR–IZOLACE s.r.o. ověřeny Státní zkušebnou – Autorizovanou osobou.