Tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE W60

Tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE W60 je systém vytvářející pochozí bezesparou izolační nenasákavou vrstvu přímo na povrchu, který má být izolován. Zpracování probíhá vysokotlakým nástřikem na podklad, který mohou tvořit asfaltové pásy, ocelové plechy nebo plechy z barevných kovů, beton, vláknocement, dřevoštěpkové a cementovláknité desky, laminát a celá řada dalších materiálů.

Izolační systém je možné kombinovat s vrstvou stabilizovaného EPS, který bude sloužit jako doplňková tepelné izolace. Systém PUR IZOLACE W60 je určen především pro izolace střech. Pro použití v exteriéru je doplněn druhou, tzv. UV ochrannou UV vrstvou, chránící vrstvu pěny proti účinkům UV záření, případně dalším povětrnostním vlivům. Pro ochranu izolace proti slunečnímu záření používáme akrylové nebo silikonové UV nátěry s životností 10 – 40 let. Polyuretanový střešní plášť nachází uplatnění především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných střech, ale též při výstavbě nových objektů.

Výhody PUR IZOLACE W60

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace, min. 30 mm silná, dle potřeby i větší tloušťky
 • dokonalá tepelná izolace λ = 0,026 W/m.K, bez tepelných mostů
 • tepelný odpor přímo úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalá adheze k podkladu/povrchu, celoplošně samokotvící
 • aplikace nepoškozuje podkladní vrstvy (není nutné kotvení)
 • utěsnění složitě tvarovaných povrchů a detailů střech
 • redukce tepelných dilatací podkladu
 • odstranění vnitřní tvorby kondenzace (např. plechových krytin)
 • nízké statické zatížení konstrukce, hmotnost izolační vrstvy od 2,5 kg/m2
 • vysoká pevnost vrstvy v tlaku, min. 400 kPa, pochůznost
 • schopnost difúze vodních par, µ ≤ 120 (včetně UV vrstvy)
 • odolnost agresivnímu prostředí, biologickým vlivům, odolnost vrůstání kořenů
 • zdravotní nezávadnost, nepoškozuje ozónovou vrstvu
 • nedochází k sublimaci, rozsah prac. teplot až 110°C
 • izolační vrstva nešíří požár, ověřeno PAVÚS B ROOF = (t3)

Možnosti použití (na poklad)

 • střechy z asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového nebo pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy z vlnitého eternitu (azbestocementu)
 • střechy z vlnitého laminátu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem
 • střechy tvořené dřevěným bedněním, kryté vrstvou asfaltového pásu
 • střechy tvořené OSB deskami

Proč si vybrat právě náš tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE W60?

Lepší tepelně izolační vlastosti

Pro případné porovnání s konkurenčními izolačními systémy je nutné započítat náš výpočtový součinitel tepelné vodivosti pro PUR IZOLACE W60, kde je λD = 0,026 W.m-1K-1
Je nutné uvažovat vždy hodnotu „po zestárnutí, tzn. λD“. Hodnoty po vypěnění mohou být λ=0,021, ovšem norma ČSN EN 14315-1 takové hodnoty do výpočtů nepovoluje. S vyšší tloušťkou vrstvy se hodnota zlepšuje.

Zdravotní nezávadnost

Systém PUR IZOLACE W60 je ze všech hygienických a současných ekologických ohledů absolutně nezávadný.

Neobsahuje formaldehydy, CFC látky, ani dráždivé látky z hlediska VOCs. Nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Reakce na oheň

Systém PUR Izolace SOFT je klasifikován do třídy E (samozhášivá pěna). Na rozdíl od některých konkurenčních materiálů, které jsou ve třídě F (lehce hořlavé ). Pěna W60 je jako výrobek – izolační vrstva na střechy – spolu s UV vrstvami klasifikována jako BROOF = (t3), tzn. nešíří požár

Vysoká kvalita a 30letá zkušenost

Všechny nástřikové polyuretanové izolace se v provedení od firmy PUR IZOLACE s.r.o. vyznačují vysokou kvalitou provedení díky 30leté činnosti v ČR a ostatních evropských zemích. Většina konkurenčních firem vznikla po roce 2005 a udává nepravdivé informace.

Polyuretanové střechy (od A po Z)

* Povinná pole


PUR izolace

+420 602 461 843

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

 

součinitel tepelné vodivosti λ (mean,i)          0,0218 W/m.K            ČSN EN 12939

součinitel tepelné vodivosti λ (deklarovaná) 0,023 W/m.K             ČSN EN 12939

tepelný odpor základní minimální tloušťky 35 mm                         R = 1,52 m2.K/W

součinitel prostupu tepla minimální tloušťky 35 mm                        U = 0,65 W/ m2.K

základní hustota pěny W60                           60 kg/m3         ´           ČSN EN 1602

pevnost v tlaku                                              min.400 kPa               ČSN EN 826

vodotěsnost                                                   0,00 kg/m2.h0,5            ČSN EN ISO 1062-3

nasákavost 1)                                                   0,069                           ČSN EN 1609

součinitel odporu difúze vodních par μ 1)     < 100                          ČSN EN 12086

součinitel odporu difúze vodních par μ 2)     < 3100                        EN 1931

odolnost proti statickému vtlačování            vyhovuje                     EOTA TR 006

odolnost proti dynamickému vtlačování       vyhovuje                     EOTA TR 007

odolnost proti delaminaci min. 50 kPa          vyhovuje                     EOTA TR 004

chování střechy při vnějším působení požáru BROOF = (t3)               ČSN EN 13501-5

1) pěna bez UV ochranné vrstvy

2) pěna včetně UV ochranné vrstvy – finální krytina varianta Silicoat