Tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE W60

Tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE W60 je systém, vytvářející pochozí bezesparou izolační nenasákavou vrstvu přímo na povrchu, který má být izolován. Zpracování probíhá vysokotlakým nástřikem na podklad, který mohou tvořit asfaltové pásy, ocelové plechy nebo plechy z barevných kovů, beton, vláknocement, dřevoštěpkové a cementovláknité desky, laminát a celá řada dalších materiálů.

Izolační systém je možné kombinovat s vrstvou stabilizovaného EPS, který bude sloužit jako doplňková tepelné izolace. Systém PUR IZOLACE W60 je určen především pro izolace střech. Pro použití v exteriéru je doplněn druhou, tzv. UV ochrannou Vrstvou, chránící vrstvu pěny proti účinkům UV záření, případně dalším povětrnostním vlivům. Pro ochranu izolace proti slunečnímu záření používáme akrylové nebo silikonové UV nátěry s životností 10 – 40 let. Polyuretanový střešní plášť nachází uplatnění především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných střech, ale též při výstavbě nových objektů.

Výhody PUR IZOLACE W60

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 • velmi nízké statické zatížení konstrukce
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • absolutní adheze vrstvy pěny k podkladu
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům
 • plně pochůzná vrstva

Možnosti použití (na poklad)

 • střechy z asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového nebo pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy z vlnitého eternitu (azbestocementu)
 • střechy z vlnitého laminátu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem
 • střechy tvořené dřevěným bedněním, kryté vrstvou asfaltového pásu
 • střechy tvořené OSB deskami

Proč si vybrat právě náš tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE W60?

Lepší tepelně izolační vlastosti

Pro případné porovnání s konkurenčními izolačními systémy je nutné započítat náš výpočtový součinitel tepelné vodivosti pro PUR IZOLACE W60, kde je λ = 0,025 W.m-1K-1. Většina konkurenčních firem, pokud vůbec nějaký atest vlastní mají λ = 0,030 W.m-1K-1.

Zdravotní nezávadnost

Systém PUR IZOLACE W60 je ze všech hygienických a ekologických ohledů absolutně nezávadný.

Neobsahuje formaldehydy, CFC nebo HCFC látky, ani dráždivé látky z hlediska VOCs. Neobsahuje žádná vlákna.

Vysoká kvalita a 25ti-letá zkušenost

Všechny nástřikové polyuretanové izolace se v provedení od firmy PUR IZOLACE s.r.o. vyznačují vysokou kvalitou provedení díky 25 ti leté činnosti v ČR a ostatních evropských zemích. Neprovádíme žádné vychytralé izolace a pěny. Většina konkurenčních firem vznikla po roce 2005 a ohání se dlouhou tradicí a zkušenostmi. Často však vychází z údajů od zahraničních partnerů. Oni sami samozřejmě žádné 30ti-leté zkušenosti s aplikací pěn na místě nemají.

 

Polyuretanové střechy ( od A po Z )

* Povinná pole

PUR izolace

+420 602 461 843

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

 

součinitel tepelné vodivosti λ (mean,i)          0,0218 W/m.K            ČSN EN 12939

součinitel tepelné vodivosti λ (deklarovaná) 0,023 W/m.K             ČSN EN 12939

tepelný odpor základní minimální tloušťky 35 mm                         R = 1,52 m2.K/W

součinitel prostupu tepla minimální tloušťky 35 mm                        U = 0,65 W/ m2.K

základní hustota pěny W60                           60 kg/m3         ´           ČSN EN 1602

pevnost v tlaku                                              min.400 kPa               ČSN EN 826

vodotěsnost                                                   0,00 kg/m2.h0,5            ČSN EN ISO 1062-3

nasákavost 1)                                                   0,069                           ČSN EN 1609

součinitel odporu difúze vodních par μ 1)     < 100                          ČSN EN 12086

součinitel odporu difúze vodních par μ 2)     < 3100                        EN 1931

odolnost proti statickému vtlačování            vyhovuje                     EOTA TR 006

odolnost proti dynamickému vtlačování       vyhovuje                     EOTA TR 007

odolnost proti delaminaci min. 50 kPa          vyhovuje                     EOTA TR 004

chování střechy při vnějším působení požáru BROOF = (t3)               ČSN EN 13501-5

1) pěna bez UV ochranné vrstvy

2) pěna včetně UV ochranné vrstvy – finální krytina varianta Silicoat