Tepelně izolační systém PUR IZOLACE W40

Tepelně izolační systém PUR IZOLACE W40 ( objemová hmotnost 35 +- 10 Kg/m3) je dvoukomponentní, polyuretanová pěna s převážně uzavřenou buněčnou strukturou. Zpracování probíhá vysokotlakým nástřikem na podklad, který mohou tvořit, ocelové plechy nebo plechy z barevných kovů, beton, vláknocement, dřevoštěpkové, cementovláknité nebo sádrokartonové desky, laminát, folie a tkaniny a celá řada dalších materiálů.

Izolační systém je určen pro izolace podkroví, stropů, stěn a řadu dalších vodorovných, kolmých nebo šikmých nebo jakkoliv tvarovaných ploch. Koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,025 ).

Výhody PUR IZOLACE W40

  • vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • bezespará tepelná izolace
  • absolutní přilnavost k podkladu
  • dokonalé zatěsnění kritických detailů
  • dokonalé zatěsnění složitých tvarovaných povrchů
  • zpevnění sendvičové konstrukce, zamezení vibrací
  • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
  • rychlost vyhotovení oproti standardnímu postupu zateplení
  • schopnost difúze vodních par (paropropustnost)
  • nízká nasákavost materiálu

Proč si vybrat právě náš tepelně izolační systém PUR IZOLACE W40?

Lepší tepelně izolační vlastost

Pro případné porovnání s konkurenčními izolačními systémy je nutné započítat náš výpočtový součinitel tepelné vodivosti pro PUR IZOLACE W40, kde je λ = 0,025 W.m-1K-1. Konkurenční firmy, pokud vůbec nějaký atest vlastní mají minimálně λ = 0,030 W.m-1K-1

Zdravotní nezávadnost

Systém PUR IZOLACE W40 je ze všech hygienických a ekologických ohledů absolutně nezávadný.Neobsahuje formaldehydy, CFC nebo HCFC látky, ani dráždivé látky z hlediska VOCs. Neobsahuje žádná vlákna.

Vysoká kvalita a 25ti-letá zkušenost

Všechny nástřikové polyuretanové izolace se v provedení od firmy PUR IZOLACE s.r.o. vyznačují vysokou kvalitou provedení díky 25 ti leté činnosti v ČR a ostatních evropských zemích. Neprovádíme žádné vychytralé izolace a pěny. Většina konkurenčních firem vznikla po roce 2005 a ohání se dlouhou tradicí a zkušenostmi. Často však vychází z údajů od zahraničních partnerů. Oni sami samozřejmě žádné 30ti-leté zkušenosti s aplikací pěn na místě nemají.