Tepelně izolační systém PUR IZOLACE W40

Tepelně izolační systém PUR IZOLACE W40 (objemová hmotnost 40 +/- 5 kg/m3) je dvoukomponentní, polyuretanová pěna s převážně uzavřenou buněčnou strukturou. Zpracování probíhá vysokotlakým nástřikem na podklad, který mohou tvořit ocelové plechy nebo plechy z barevných kovů, beton, vláknocement, dřevoštěpkové, cementovláknité nebo sádrokartonové desky, laminát, folie a tkaniny a celá řada dalších materiálů.

Izolační systém je určen pro izolace podkroví, stropů, stěn a řadu dalších vodorovných, kolmých nebo šikmých nebo jakkoliv tvarovaných ploch. Koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,026 W/m.K).

Výhody PUR IZOLACE W40

  • vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • bezespará tepelná izolace
  • absolutní přilnavost k podkladu
  • dokonalé zatěsnění kritických detailů
  • dokonalé zatěsnění složitých tvarovaných povrchů
  • zpevnění sendvičové konstrukce, zamezení vibrací
  • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
  • rychlost vyhotovení oproti standardnímu postupu zateplení
  • schopnost difúze vodních par (paropropustnost)
  • nízká nasákavost materiálu

Proč si vybrat právě náš tepelně izolační systém PUR IZOLACE W40?

Lepší tepelně izolační vlastost

Pro případné porovnání s konkurenčními izolačními systémy je nutné započítat náš výpočtový součinitel tepelné vodivosti pro PUR IZOLACE W40, kde je λD = 0,026 W.m-1K-1
Je nutné uvažovat vždy hodnotu „po zestárnutí, tzn. λD“. Hodnoty po vypěnění mohou být λ=0,021, ovšem norma ČSN EN 14315-1 takové hodnoty do výpočtů nepovoluje. S vyšší tloušťkou vrstvy se hodnota zlepšuje.

Reakce na oheň

Systém PUR Izolace W40 je klasifikován do třídy E (samozhášivá pěna). Na rozdíl od některých konkurenčních materiálů, které jsou ve třídě F (lehce hořlavé)

Zdravotní nezávadnost

Systém PUR IZOLACE W40 je ze všech hygienických a ekologických ohledů absolutně nezávadný. Neobsahuje formaldehydy, CFC nebo HCFC látky, ani dráždivé látky z hlediska VOCs.

Vysoká kvalita a 30letá zkušenost

Všechny nástřikové polyuretanové izolace se v provedení od firmy PUR IZOLACE s.r.o. vyznačují vysokou kvalitou provedení díky 30leté činnosti v ČR a ostatních evropských zemích. Většina konkurenčních firem vznikla po roce 2005 a udává nepravdivé informace.