Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Izolace svislých ploch

Popis:

Technologie nástřiku tvrdé pěny umožňuje použití i v oblasti izolací kolmých ploch z vnější strany objektů. Rychlá reakce směsi při vypěňování zaručuje přesné kopírování podkladu a nestékání při nástřiku. Dále se vyznačuje dokonalou adhezí k většině materiálů.

Toto řešení přináší tyto výhody:
 • celoplošná bezespará tepelná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů, samokotvící
 • u plechových stěn výrazné ztužení, odstranění vibrací
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů, spár
 • zároveň vodotěsná bezespará izolační vrstva
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům
Nástřik tvrdé pěny na kolmých a tvarových plochách nachází uplatnění především na:
 • ocelové montované haly v průmyslu a zemědělství (vlnitý a trapézový plech)
 • laminátové haly
 • obloukové haly
 • stěny nádrží, zásobníků a tanků (ocelové, laminátové, betonové – válcové, kulové apod.)
 • technologická zařízení jakéhokoliv tvaru
 • vrata

Kalkulace

Izolace svislých ploch
Potřebujete připojit dokumentaci nebo nákres?

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

součinitel tepelné vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
součinitel tepelné vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základní minimální tloušťky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
součinitel prostupu tepla minimální tloušťky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základní hustota pěny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnost v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotěsnost 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasákavost 1) 0,069 ČSN EN 1609
součinitel odporu difúze vodních par μ 1) < 100 ČSN EN 12086
součinitel odporu difúze vodních par μ 2) < 3100 EN 1931
odolnost proti statickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 006
odolnost proti dynamickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 007
odolnost proti delaminaci min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chování střechy při vnějším působení požáru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pěna bez UV ochranné vrstvy  
2) pěna včetně UV ochranné vrstvy – finální krytina varianta Silicoat