Izolace svislých ploch

Technologie nástřiku tvrdé pěny umožňuje použití i v oblasti izolací kolmých ploch z vnější strany objektů. Rychlá reakce směsi při vypěňování zaručuje přesné kopírování podkladu a nestékání při nástřiku. Dále se vyznačuje dokonalou adhezí k většině materiálů.

Toto řešení přináší tyto výhody

 • celoplošná bezespará tepelná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů, samokotvící
 • u plechových stěn výrazné ztužení, odstranění vibrací
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů, spár
 • zároveň vodotěsná bezespará izolační vrstva
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům

Nástřik tvrdé pěny na kolmých a tvarových plochách nachází uplatnění především na:

 • ocelové montované haly v průmyslu a zemědělství (vlnitý a trapézový plech)
 • laminátové haly
 • obloukové haly
 • stěny nádrží, zásobníků a tanků (ocelové, laminátové, betonové – válcové, kulové apod.)
 • technologická zařízení jakéhokoliv tvaru
 • vrata
Potřebujete připojit dokumentaci nebo nákres?
vyberte soubor...

* Povinná pole

PUR izolace

+420 602 461 843

...

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

 

součinitel tepelné vodivosti λ (mean,i)          0,0218 W/m.K            ČSN EN 12939

součinitel tepelné vodivosti λ (deklarovaná) 0,023 W/m.K             ČSN EN 12939

tepelný odpor základní minimální tloušťky 35 mm                         R = 1,52 m2.K/W

součinitel prostupu tepla minimální tloušťky 35 mm                        U = 0,65 W/ m2.K

základní hustota pěny W60                           60 kg/m3         ´           ČSN EN 1602

pevnost v tlaku                                              min.400 kPa               ČSN EN 826

vodotěsnost                                                   0,00 kg/m2.h0,5            ČSN EN ISO 1062-3

nasákavost 1)                                                   0,069                           ČSN EN 1609

součinitel odporu difúze vodních par μ 1)     < 100                          ČSN EN 12086

součinitel odporu difúze vodních par μ 2)     < 3100                        EN 1931

odolnost proti statickému vtlačování            vyhovuje                     EOTA TR 006

odolnost proti dynamickému vtlačování       vyhovuje                     EOTA TR 007

odolnost proti delaminaci min. 50 kPa          vyhovuje                     EOTA TR 004

chování střechy při vnějším působení požáru BROOF = (t3)               ČSN EN 13501-5

1) pěna bez UV ochranné vrstvy

2) pěna včetně UV ochranné vrstvy – finální krytina varianta Silicoat