Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Licí tepelně izolační systém PUR/PIR

Popis:

Tepelně izolační systémy PUR/PIR (objemová hmotnosti do 40 +/- 5 kg/m³ do 80 +/- 5 kg/m³) jsou dvou komponentní, polyuretanové, popř. polyizokynurátové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Zpracování probíhá vysokotlakým vstřikováním do dutin. Každé aplikaci předchází projekce konstrukce a stanovení technologického postupu. Systémy a jejich reakční profily jsou voleny s ohledem na vypěňovaný objem, konstrukci objektu, charakter provozu/použití a provozní teploty izolace.

Výhody licího tepelně izolačního systému PUR/PIR
 • rozsah pracovních teplot: – 200 až +110 °C (Tepelně izolační systém PUR)
 • rozsah pracovních teplot: 0 až +160 °C (Tepelně izolační systém PIR)
 • dokonalá tepelná izolace, bez tepelných mostů
 • tepelný odpor přímo úměrný tloušťce vrstvy, dle potřeby i větší tloušťky
 • dokonalá adheze k podkladu / povrchu izolovaných těles
 • dokonalá izolace složitě tvarovaných povrchů a dutin (armatury, technolog. prvky)
 • odstranění vnější tvorby kondenzace
 • izolační souvrství obvykle nepotřebuje parozábranu
 • odolnost agresivnímu prostředí, biologickým vlivům, odolnost ropným produktům
 • zdravotní nezávadnost, nepoškozuje ozónovou vrstvu
 • nedochází k sublimaci
 • sendvičové konstrukce (opláštění plech): reakce na oheň B
 • dlouhá životnost, stabilita
 • zamezení vniknutí kapalin
Možnosti použití (na poklad)
 • nadzemní a podzemní rozvody potrubí
 • izolace armatur, ventilů
 • izolace dvouplášťových nádrží a skladovacích tanků
 • izolace dvouplášťových konstrukcí (stěny, podlahy
 • vyplnění bójí, plováků, pontonů
 • dutiny lodních trupů
 • dutiny ve stavbách
 • malosériová výroba odlitků ve formách

Proč si vybrat právě náš tepelně izolačná systém PUR/PIR?

Lepší tepelně izolační vlastnosti

Pro případné porovnání s konkurenčními izolačními systémy je nutné započítat náš výpočtový součinitel tepelné vodivosti, kde se pohybuje v rozpětí λD = ………. až 0,026 W.m-1K-1.
V souladu s normou ČSN EN 14315-1 jsou hodnoty λD nízké, neboť se jedná o oboustranně difúzně uzavřený povrch. S vyšší tloušťkou vrstvy se hodnota dále výrazně zlepšuje.

Zdravotní nezávadnost

Systémy PUR/PIR je ze všech hygienických a ekologických ohledů absolutně nezávadný. Neobsahuje formaldehydy, CFC látky, ani dráždivé látky z hlediska VOCs.

Reakce na oheň

Systémy PUR/PIR jsou klasifikovány do třídy E (samozhášivá pěna). Na rozdíl od některých konkurenčních materiálů, které jsou ve třídě F (lehce hořlavé). Charakter použití pěny – obvyklá aplikace do dutiny za plechové opláštění – dosahuje klasifikaci reakci na oheň třídy B.

Vysoká kvalita a 30letá zkušenost

Všechny lité polyuretanové a polyizokyanurátové izolace se v provedení od firmy PUR IZOLACE s.r.o. vyznačují vysokou kvalitou provedení díky 30leté činnosti v ČR a ostatních evropských zemích. Použité suroviny jsou obvykle individuálně cíleny na charakter použití izolace.

Kalkulace

Licí tepelně izolační systém PUR/PIR