Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Kombinované energetické řešení PUR IZOLACE DUO

Popis:

Kombinované energetické řešení PUR IZOLACE DUO (W60 + FVE) je kompletním řešením pro snížení energetické náročnosti. Toto řešení zahrnuje tepelnou a hydroizolační izolaci (PUR IZOLACE®) a instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE – PARTNERSKÁ FIRMA). Pěna je aplikována vysokotlakým nástřikem na různé podklady, jako jsou asfaltové pásy, ocelové plechy, plechy z barevných kovů, beton, vláknocement, dřevoštěpkové a cementovláknité desky a další materiály, které jsou vhodné pro toto komplexní řešení. Detaily o podkladech je nutné prodiskutovat individuálně.

Tento systém využívá tepelně a hydroizolačního systému PUR IZOLACE W60, který je ideální pro izolaci kritických míst, kde je fotovoltaická elektrárna ukotvena na střeše, jak je vidět v sekci fotografie.

Tepelně izolační systém lze také kombinovat s vrstvou stabilizovaného EPS, která poskytuje dodatečnou tepelnou izolaci. Systém PUR IZOLACE DUO je primárně určen pro izolaci střech. Pro použití na venkovních plochách je doplněn druhou ochrannou UV vrstvou, která chrání izolační pěnu před účinky UV záření a povětrnostními vlivy. K ochraně izolace před slunečním zářením lze použít akrylové nebo silikonové UV nátěry s životností 10–40 let. Kombinované energetické řešení DUO najde uplatnění zejména při rekonstrukcích plochých nebo šikmých střech ve spojení s instalací fotovoltaické elektrárny, ale také při stavbě nových objektů.

Polyuretanové střechy (od A po Z)

VÝHODY PUR IZOLACE W60
 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace, min. 30 mm silná, dle potřeby i větší tloušťky
 • dokonalá tepelná izolace λD = 0,026 W/m.K, bez tepelných mostů
 • tepelný odpor přímo úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalá adheze k podkladu/povrchu, celoplošně samokotvící
 • aplikace nepoškozuje podkladní vrstvy (není nutné kotvení),
 • utěsnění složitě tvarovaných povrchů a detailů střech
 • redukce tepelných dilatací podkladu
 • odstranění vnitřní tvorby kondenzace (např. plechových krytin)
 • nízké statické zatížení konstrukce, hmotnost izolační vrstvy od 2,5 kg/m2
 • vysoká pevnost vrstvy v tlaku, min. 400 kPa,  pochůznost
 • schopnost difúze vodních par, µ ≤ 120 (včetně UV vrstvy)
 • odolnost agresivnímu prostředí, biologickým vlivům, odolnost vrůstání kořenů
 • zdravotní nezávadnost, nepoškozuje ozónovou vrstvu
 • nedochází k sublimaci, rozsah pracovních teplot až +110°C
 • izolační vrstva nešíří požár, ověřeno PAVÚS, klasifikace B roof = (t3)

 

VÝHODY INSTALACE FVE – partnerská společnost
 • energetická nezávislost
 • nová zelená úsporám
 • vlastní zdroj čisté el. energie
 • snadná a rychlá instalace
 • profesionální montáž našich týmů
 • zhodnocení ceny majetku
 • servis po celé české republice
 • nadstandardní záruky až 30 let
 • zajištění vyřízení dotace
Možnosti použití (na poklad)
 • střechy s asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového nebo pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem

 

Jednotlivé způsoby montáže a uchycení FVE konstrukce na izolační systém PUR IZOLACE W60 je nutné předem prodiskutovat a odsouhlasit. Zhotovitel střešního pláště => FVE => Investor

Způsob ukotvení do nosných prvků musí odsouhlasit nejprve statik s ohledem na přitížení stávající střešní konstrukce a jednotlivé zatěžovací stavy.

Způsoby uchycení je možno měnit s ohledem na individuální posouzení konkrétní střechy a po odsouhlasení od zhotovitele střešního pláště.

Veškeré prvky, které zasahují do hydroizolačního pláště střechy, musí být tuhé (nesmí docházet k pohybům (dynamickému namáhání).

U konstrukcí položených na střešní plášť musí být zajištěno roznesení plošné s ohledem na únosnost střechy, zaručen odtok vody, zajištění stability při větru atd.

 

Proč si vybrat právě náš tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE DUO?

Lepší tepelně izolační vlastnosti

Pro případné porovnání s konkurenčními izolačními systémy je nutné započítat náš výpočtový součinitel tepelné vodivosti pro PUR IZOLACE W60, kde je λD = 0,026 W.m-1K-1
Je nutné uvažovat vždy hodnotu „po zestárnutí, tzn. λD“. Hodnoty po vypěnění mohou být λ=0,021, ovšem norma ČSN EN 14315-1 takové hodnoty do výpočtů nepovoluje. S vyšší tloušťkou vrstvy se hodnota zlepšuje.

Izolace kritických detailů

Systém PUR IZOLACE DUO řeší izolaci kritických detailů přímo při výstavbě samotné konstrukce v místě uchycení do střešního pláště, tím vzniká bezespárá a vodotěsná vrstva.

Zdravotní nezávadnost

Systém PUR IZOLACE W60 je ze všech hygienických a současných ekologických ohledů absolutně nezávadný.

Neobsahuje formaldehydy, CFC látky, ani dráždivé látky z hlediska VOCs. Nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Reakce na oheň

Systém PUR IZOLACE W60 je klasifikován do třídy E (samozhášivá pěna). Na rozdíl od některých konkurenčních materiálů, které jsou ve třídě F (lehce hořlavé). Pěna W60 je jako výrobek – izolační vrstva na střechy – spolu s UV vrstvami klasifikována jako BROOF = (t3), tzn. nešíří požár.

Vysoká kvalita a 30letá zkušenost

Všechny nástřikové polyuretanové izolace se v provedení od firmy PUR IZOLACE s.r.o. vyznačují vysokou kvalitou provedení díky 30leté činnosti v ČR a ostatních evropských zemích. Většina konkurenčních firem vznikla po roce 2005 a udává nepravdivé informace.

Kalkulace

Kombinované energetické řešení PUR IZOLACE DUO
součinitel tepelné vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
součinitel tepelné vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základní minimální tloušťky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
součinitel prostupu tepla minimální tloušťky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základní hustota pěny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnost v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotěsnost 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasákavost 1) 0,069 ČSN EN 1609
součinitel odporu difúze vodních par μ 1) < 100 ČSN EN 12086
součinitel odporu difúze vodních par μ 2) < 3100 EN 1931
odolnost proti statickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 006
odolnost proti dynamickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 007
odolnost proti delaminaci min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chování střechy při vnějším působení požáru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pěna bez UV ochranné vrstvy
2) pěna včetně UV ochranné vrstvy – finální krytina varianta Silicoat