Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Na co si dát pozor při zateplení pěnou?

Na co si dát pozor při zateplení pěnou?
Dnes je rozšířeným způsobem zateplení podkroví a stropů nástřik tzv. měkkou pur pěnou. Tato zdánlivě jednoduchá technologie se rozšířila mezi řadu firem i malých živnostníků. Je skutečně tak jednoduchá?

Co je měkká pěna?

Měkká pur pěna je ve skutečnosti tvrdá polyuretanová pěna, která je speciálně konstruována do podoby velmi lehké pěny s hustotou kolem 10 kg/m3. Toho je docíleno chemickým složením jedné ze složek, která při reakci otevře buněčnou strukturu a „napěňovací“ plyn vyjde ven. Napěňování této pěny je na bázi vody, kdy se část vody změní na CO2 a část na páru. Právě ta se ve fázi otvírání buněk dostane z pěny ven. Pěna se tak ze skupenství tekutého změní do skupenství pevného za několik sekund a svoji hustotu sníží 100×. Vzniká tedy velmi lehká pěna s otevřenou buněčnou strukturou, která má tepelně izolační parametry srovnatelné s pěnovým polystyrenem (EPS). Pěna obsahuje i tzv. retardér hoření díky čemu je samozhášivá.

Materiál

V první řadě je to samotný materiál (2 komponenty), který se objevuje od široké řady dodavatelů, z různých zemí (od Německa, Polska až např. Turecka). Z hlediska ekonomiky pro izolační firmu je důležité mít co nejnižší spotřebu. Ta se samozřejmě odvíjí od dodržení (nebo nedodržení) stanovené tloušťky, ale i např. obsahem zmíněného retardéru hoření, který zvyšuje cenu materiálu a jeho hustotu (hmotnost výsledné pěny). Proto lze odhadovat, že velmi levné pěny nebo aplikace mohou býti prováděny pěnou bez retadéru hoření. Co se týče dodržení tloušťky, platí v tomto případě ČSN EN, kde jsou jasně stanoveny metodiky měření a tolerance tloušťky.

Zpracování

Ve druhé řadě jsou rizika v samotném zpracování – nástřiku. Základem je kvalitní technologické zařízení, které kontinuálně komponenty velmi přesně ohřívá, dávkuje a ve vysokém tlaku směšuje. Je řada levných zařízení, které jsou v těchto bodech rizikové. Dochází potom k nekvalitnímu zpracování pěny, což se projevuje smrštěním, zápachem nebo odtažením od podkladu. Opět zde platí, že nízká cena aplikace může být způsobena nízkou investicí do levného technologického zařízení.

Aplikační personál

Za třetí – je to odbornost a zkušenost aplikačního personálu. Základem je absolutní zkušenost s nastavením a provozem technologického zařízení včetně pistole ve vztahu k parametrům materiálu, resp. komponentům polyol a izokyanát. Dále je nutné velmi dobře a rovnoměrně provádět vlastní nástřik, dodržovat časový průběh a kontrolovat průběžně funkci technologie (poměr, teploty) včetně měření tlouštěk izolační vrstvy.

Návrh izolace

A za čtvrté – je to vlastní návrh řešení izolace. Nastříkat pěnu bez posouzení skladby izolované plochy, chování tepelné izolace ve vztahu k rosnému bodu, větrané mezery a dalších aspektů může být v některých případech rizikové. Před cca 10 let, kdy se tato technologie u nás objevila, se šířila i řada lží a nesmyslů od firem, které chtěly za každou cenu prodat. Např. že pěna „dýchá“ a není potřeba parotěsné zábrany. Typická fabulace – pěna skutečně propouští vodní páry, má velmi nízký difúzní odpor. Ovšem, právě proto, je v převážně řadě případů nutné na spodní straně izolace zajistit parotěsnou zábranu, aby v případě rozdílů teplot nedošlo ke kondenzaci vodních par v izolaci. Pěna má otevřené buňky a samozřejmě obsahuje vzduch, který vždy obsahuje i určitou vlhkost. Ta potom může v bodě 0°C (rosný bod) kondenzovat na vodu a izolace přestává plnit svoji funkci. To neplatí jen o pěně, ale též o řadě běžných izolačních materiálů (Rockwool, EPS, atd.).
Nepravdy se objevily i o tepelně izolačních parametrech – o tom, že jsou některé měkké pěny lepší než PUR (myšleno tvrdá pěna s uzavřenou buněčnou strukturou, λ=0,023 W/m.K). Ve skutečnosti jsou pouze o něco málo lepší než pěnový polystyren EPS nebo minerální vlny. Přesto jsou parametry pěn λ= 0,035 až 0,038 W/m.K velmi dobré.

V čem je ale výhoda oproti klasickým izolacím?

Je to především v souvislosti izolační vrstvy, beze spár a dokonalém – skutečně velmi dokonalém – vyplnění všech dutin. Zde u běžných postupů může docházet k tzn. infiltraci studeného vzduchu. Dále izolační vrstva nemá spáry ani v celkovém průřezu, jako např. desky polystyrenu kladené přes sebe.
V každém případě – jsou-li dodržena všechna pravidla, je nástřik pěny z hlediska izolačního bezkonkurenční. Dokonalé utěsnění, vlastnost samokotvení (pěna se zareaguje do každého podkladu), zvuková izolace, nízká hmotnost vrstvy, dlouhá životnost (např. neexistuje sublimace) a rychlé provedení je soubor výhod, které nabízejí kvalitní moderní technické řešení problematiky izolací.
V České republice byla první firmou PUR-IZOLACE s.r.o., která tuto technologii uvedla na trh. Vlastní ověřený systém PUR IZOLACE SOFT® je zárukou kvality a řádného provedení díla.

Autor článku
Petr Korčák
Technický poradce PUR-IZOLACE s.r.o.

Nejnovější příspěvky

Štítky