Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Izolace obloukových a tvarových střech

Popis:

Potřeba oprav střech a dodatečné zateplení (z důvodu neustále stoupajících cen energie) a objev zpracování polyuretanu „na místě“ byly počátkem sedmdesátých let (1970) podněty k zavedení progresivní technologie – nástřiku tvrdé polyuretanové pěny přímo na střechu či střešní krytinu. První aplikace se objevily ve Spojených státech, kde má dodnes tato technologie jeden z největších trhů. Tepelné izolace střech mají svůj význam nejenom z hlediska úspory energií v zimním období (úniky tepla), ale i v letním období, kdy klimatizační jednotky mají ve velkých objektech značnou spotřebu elektrické energie. V současné době je situace prakticky srovnatelná z důvodu snížení spotřeby fosilních paliv a zpomalení oteplování Země.

Technologie nástřiku pur pěny vytváří bezesparou, vodotěsnou a zároveň tepelně izolační vrstvu. Dochází k dokonalému zatěsnění všech kritických míst – průchody vzduchotechniky, hrdla svodů atd. Polyuretanové materiály nejsou odolné vůči slunečnímu záření, a tak povrch po určité době může začít degradovat. Pro ochranu izolace proti slunečnímu záření používáme akrylátové nebo silikonové UV nátěry s životností až 40 let.

Polyuretanový střešní plášť nachází uplatnění především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných střech, ale též při výstavbě nových objektů.

Výhody izolace stříkanou PUR pěnou:
 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace, min. 30 mm silná, dle potřeby i větší tloušťky
 • dokonalá tepelná izolace λ = 0,026 W/m.K, bez tepelných mostů
 • tepelný odpor přímo úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalá adheze k podkladu/povrchu, celoplošně samokotvící
 • aplikace nepoškozuje podkladní vrstvy (není nutné kotvení),
 • utěsnění složitě tvarovaných povrchů a detailů střech
 • redukce tepelných dilatací podkladu
 • odstranění vnitřní tvorby kondenzace (např. plechových krytin)
 • nízké statické zatížení konstrukce, hmotnost izolační vrstvy od 2,5 kg/m2
 • vysoká pevnost vrstvy v tlaku, min. 400 kPa, pochůznost
 • schopnost difúze vodních par, µ ≤ 120 (včetně UV vrstvy)
 • odolnost agresivnímu prostředí, biologickým vlivům, odolnost vrůstání kořenů
 • zdravotní nezávadnost, nepoškozuje ozónovou vrstvu
 • nedochází k sublimaci, rozsah prac. teplot až 110°C
 • izolační vrstva nešíří požár, ověřeno PAVÚS B ROOF = (t3)
Možnosti použití (na poklad):
 • střechy z asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového nebo pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy z vlnitého eternitu (azbestocementu)
 • střechy z vlnitého laminátu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem
 • střechy tvořené dřevěným bedněním, kryté vrstvou asfaltového pásu
 • střechy tvořené OSB deskami

Kalkulace

Izolace obloukových a tvarových střech
Rádi vám to spočítáme.
Potřebujete připojit dokumentaci nebo nákres?

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

součinitel tepelné vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
součinitel tepelné vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základní minimální tloušťky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
součinitel prostupu tepla minimální tloušťky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základní hustota pěny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnost v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotěsnost 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasákavost 1) 0,069 ČSN EN 1609
součinitel odporu difúze vodních par μ 1) < 100 ČSN EN 12086
součinitel odporu difúze vodních par μ 2) < 3100 EN 1931
odolnost proti statickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 006
odolnost proti dynamickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 007
odolnost proti delaminaci min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chování střechy při vnějším působení požáru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pěna bez UV ochranné vrstvy  
2) pěna včetně UV ochranné vrstvy – finální krytina varianta Silicoat  

 

Kalkulace

Izolace obloukových a tvarových střech
Rádi vám to spočítáme.

PUR-IZOLACE s.r.o.

Potřebujete připojit dokumentaci nebo nákres?

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

součinitel tepelné vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
součinitel tepelné vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základní minimální tloušťky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
součinitel prostupu tepla minimální tloušťky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základní hustota pěny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnost v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotěsnost 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasákavost 1) 0,069 ČSN EN 1609
součinitel odporu difúze vodních par μ 1) < 100 ČSN EN 12086
součinitel odporu difúze vodních par μ 2) < 3100 EN 1931
odolnost proti statickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 006
odolnost proti dynamickému vtlačování vyhovuje EOTA TR 007
odolnost proti delaminaci min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chování střechy při vnějším působení požáru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pěna bez UV ochranné vrstvy  
2) pěna včetně UV ochranné vrstvy – finální krytina varianta Silicoat