Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Zatéká vám do střechy? Poradíme vám, co dělat, když protéká střecha

Izolace střechy PUR-IZOLACE Litoměřice

Tedy v úvodu je nutné upřesnit – do ploché střechy. Počátkem devadesátých let se ještě do bývalého „Československa“ rozšířila především z Německa zajímavá technologie izolací střech nástřikem tvrdé polyuretanové pěny. Nešlo o žádnou novinku, původ má ve Spojených státech z konce šedesátých let minulého století. Nejen v USA je stále úspěšně aplikována. Čtenáři se nyní vybaví montážní pur pěna ve spreji, která se používá k mnoha různým účelům. Ano, chemicky je zde jistá podobnost, ale to je tak vše. Výsledný produkt je zcela jiný.

Jak funguje izolace střechy nástřikem tvrdé polyuretanové pěny?

Principem technologie je nástřik směsi dvou tekutých složek na povrch, jenž má být izolován. Směs po dopadu na povrch okamžitě reaguje a ze skupenství tekutého se mění do skupenství pevného s tím, že mnohonásobně nabude na objemu. Při chemické reakci totiž voda, obsažená v jedné ze složek, reaguje se složkou druhou a vytváří tak CO2 (kysličník uhličitý). Ten se při reakci obalí vznikajícím polyuretanem a do 20 sekund po začátku reakce je na povrchu (střechy) vrstva tvrdé, plně pochůzné (pevnost v tlaku = 4 kg/cm²) Pur pěny. Zpracování není možné provádět svépomocí, vyžaduje velmi odborný personál.

Jaké jsou výhody polyuretanové pěny?

Základní minimální tloušťka izolační vrstvy na střeše je 30 mm, která sestává ze tří 10 mm vrstev. Po 10-15 mm silných vrstvách je možné nástřik opakovat neomezeně silný (v toleranci 10 %). Velmi důležitým a pozitivním faktorem této technologie je uzavřenost buněčné struktury pěny, a tím docílený hydroizolační efekt. Zpracování nástřikem na ploše střechy přináší tedy výhodu bezesparé vodotěsné izolace, včetně tepelné izolace bez tepelných mostů. Vodotěsnost je zajištěna v celé tloušťce nástřiku, tzn. minimální tloušťka 30 mm = 30 mm silná hydroizolace.

Další výhodou je absolutní přilnavost vrstvy, neboť materiál vzniká na podkladu, který má být izolován. Vrstvu nelze od podkladu oddělit, tvoří provždy jeden celek. V praxi to znamená, že i největší vichry nemohou způsobit odtržení izolační vrstvy na střeše. Metoda nástřiku však znamená především dokonalé zatěsnění všech tvarově složitých detailů, které jsou tolik kritické na zatékání. Je možné výborně izolovat střechy, které tvoří též vlnitý plech, eternit či laminát, nebo trapézové (VSŽ) plechy, a to jak ocelové či hliníkové. Napojení odvětrávacích komínků, světlíků, vpustí nebo ukončení u atiky je zcela dokonalé.

PUR IZOLACE W60

Součástí krytiny PUR IZOLACE W60 je i povrchová vrstva, která chrání izolační pěnovou vrstvu proti UV záření. Ta je nabízena v několika variantách, z nichž ta nejdražší nevyžaduje prakticky žádnou údržbu.

Již bylo zmíněno něco o tepelné izolaci. Co to znamená? Co se týče tepelně izolačních vlastností, je tvrdá PUR pěna prakticky bezkonkurenční. Např. v každé domácnosti se nachází lednice nebo mrazicí skříň, kde vnitřní teplota obvykle dosahuje -18 °C. V bytě bývá v letních měsících +30 °C. Tento rozdíl cca 50 °C snadno udrží stěna mrazící skříně, vyplněná 5 cm silnou vrstvou PUR pěny. U lednic, kde rozdíl teplot je cca 25 °C, izoluje stěna vyplněná 2,5 cm silnou vrstvou PUR pěny. Desítky let nám takto slouží PUR pěna v každé domácnosti, aniž bychom si to uvědomovali. Ano, střecha není lednice, ale principiálně je to stejná pěna.

Uvedená fakta znějí velmi dobře. Ale jsou zde i nějaké nevýhody?

Určitě. Realizace izolací tvrdou pěnou na střechách je zcela podřízena klimatickým podmínkám, a to teplotě nad 15 °C, suchému a teplému počasí. Sezóna obvykle začíná koncem dubna a končí v říjnu. Je proto nutné (samozřejmě) pracovat kdykoliv jsou klimatické podmínky příznivé.

Fantazii použití této technologie v oblasti střech se téměř nekladou meze: rodinné domky, průmyslové nebo zemědělské objekty (skladové, výrobní haly…), obytné domy, školy nebo jiné. Podklad může být stará asfaltová lepenka, vlnitý nebo VSŽ plech, vlnitý eternit nebo laminát, beton, falcovaný plech atd. Z hlediska rekonstrukce staré střechy je toto řešení velmi efektivní, jelikož nabízí za jedny peníze dvě funkce. A to se v dnešní době rozhodně počítá. Protože se blíží sezóna a možnost realizací, je na místě uvážit, zda toto řešení může vyřešit problémy vašeho objektu. Vhodnost použití a návrh řešení vyplývá vždy z prohlídky, kterou provedeme u vás na místě a samozřejmě zdarma.


Autor článku
Petr Korčák
technický poradce PUR-IZOLACE s.r.o.

Nejnovější příspěvky

Štítky