Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Na co se zaměřit před montáží fotovoltaiky?

Na co se zaměřit před montáží fotovoltaiky?

Každý den v nejrůznějších médiích slýcháme pojem „fotovoltaika“. Původní myšlenka EU – Green Deal – iniciovala rozvoj obnovitelných energií za podpory evropských dotací. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině je tento fenomén mnohonásobně umocněn. Stát nabízí všemožné podpory a zájem o instalace neustále stoupá. Trh nabízí řadu výrobců, jak panelů, střídačů nebo bateriových úložišť. Na co se ale zapomíná, je konstrukce nebo povrch, na který bude fotovoltaická elektrárna instalována. Jedná se o případ, kdy bude položena na plochou či mírně skloněnou střechu. Málokdo si uvědomuje, že instalace panelů znemožní následnou opravu střechy, případně její zateplení. Pokud je tedy střecha ve stavu, který bude v horizontu životnosti fotovoltaických panelů, je nutné se zamyslet nad její rekonstrukcí. Tento aspekt je stejně důležitý jako vlastní realizace FVE (fotovoltaická elektrárna).

Na co se zaměřit před instalací fotovoltaiky?

Prvotní rozhodnutí je ve spolupráci s firmou, která bude FVE osazovat. Na počátku by mělo být posouzeno z hlediska statiky, zda má střešní konstrukce dostatečnou rezervu na přitížení. Mimo přitížení je při návrhu také nutné zohlednit dynamické síly (při větru), které je nutné brát v úvahu. Následně dochází k rozhodnutí, jak kotvit nosnou konstrukci panelů – patky do střechy nebo dodatečným přitížením konstrukce. Pokud budou osazeny patky, je zde riziko, že může dojít k poškození hydroizolační funkce. Naproti tomu systém s přitížením (betonové prvky) ovlivňuje statiku.

Komplexní řešení PUR IZOLACE W60

Komplexní řešení nabízí Izolační systém PUR IZOLACE W60. Jedná se o bezespárou hydro a zároveň tepelně izolační vrstvu, která je aplikována nástřikem na povrch střechy. Vrstva je minimálně 30 – 35 mm silná, a co je velmi důležité – je pochůzná. Tzn. neomezuje pohyb při montáži a kontrole FVE. Při použití kotvení konstrukce FVE přitížením je pevnost vrstvy více jak 4 kg/cm2. Pokud je konstrukce FVE ukotvena do střechy patkami nebo jiným způsobem, mohou být tyto prvky před montáží FVE dokonale utěsněny. Riziko zatékání kolem ukotvení je nulové. Hydroizolační vlastnosti jsou totiž v celé tloušťce nástřiku – tzn. min. 30 – 35 mm silná vodotěsná vrstva! A navíc jsou tepelně izolační vlastnosti 1,5 x lepší než u polystyrenu. Dnes, vzhledem k cenám energií, jsou obvyklé tloušťky 50 až 100 mm – tedy 100 mm silná hydroizolace.

Systém PUR IZOLACE W60 je tvořen nejenom vrstvou tvrdé pěny, ale i ochranným UV nátěrem. Ve variantě silikon – břidlice se jedná s prakticky bezúdržbovou krytinu. Hmotnost je velmi nízká – 30 mm pěny činí cca 2 kg/m2. V kombinaci s UV vrstvou se dostáváme na 3 kg /m2, s břidličným vsypem je to poté o něco více. V souhrnu to znamená, že stávající nosná konstrukce není prakticky novým střešním pláštěm přitížena a zbývá dostatečná rezerva pro vlastní FVE.

Požární bezpečnost

Je zde ale ještě jeden, možná málo známý parametr, který je v souvislosti s montáží FVE velmi důležitý. Z hlediska požární bezpečnosti je nutné, aby střecha, resp. krytina, nešířila požár (BROOF = t3). Systém PUR IZOLACE W60 tento parametr zcela splňuje. Pěna, vyráběná přímo firmou PUR IZOLACE s.r.o., obsahuje vysoce účinný retardér hoření. Pěna je samozhášivá a systém nešíří požár. Na původní povrchy, které parametr nesplňují a má být instalována FVE, je možné provést PUR IZOLACE W60 jako opatření z hlediska požárního. Zároveň ale tvoří tepelnou a vodotěsnou izolaci.

Na jaké střechy je možné PUR IZOLACI W60 aplikovat?

Aplikace je možná na všechny ploché střechy na rodinných domech, panelácích, bytovkách, školách, nemocnicích atd. Ale i na plechových střechách z vlnitého, trapézového nebo falcovaného plechu. Stejně tak i na vlnitý eternit. Např. skladové haly nebo stáje je možné velmi účinně izolovat proti únikům tepla, v létě proti prohřívání a zároveň osadit FVE.

Závěrem důležité sdělení: realizace je možná od května do konce října.

Autor článku
Petr Korčák
technický poradce PUR-IZOLACE s.r.o.

Nejnovější příspěvky

Štítky