Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Proč jsou tepelné izolace důležité i v létě?

Rekonstrukce střech z vlnitého eternitu nástřik pur izolace

Slovní spojení tepelná izolace vyvolává asociaci, že izolujeme proti úniku tepla. To samozřejmě platí, ale jakákoliv izolace funguje vždy na obě strany – tedy i proti teplu. V odborné terminologii se tato funkce označuje jako chladová izolace. Tolik k názvosloví. Jak si tedy vyložit titulek „Proč jsou tepelné izolace důležité i v létě“?

Izolace střech

Tématem jsou opět střechy, které mají z hlediska prohřívání budov velký přínos. Z pohledu tepelných izolací střech je opomíjen efekt funkce izolace střechy proti teplu, respektive prohřívání objektu vlivem intenzivního slunečního svitu a vysokých teplot v letních měsících, v tzv. tropických dnech. Například v roce 2017 a 2019 to bylo celkem 39 dní, v roce 2018 dokonce 47 dní. Definice tropického dne znamená teplotu, která vystoupila nad 30 °C, přičemž české rekordy dosahují až 37 °C. Samozřejmě v takovém období nedochází ani v noci k výraznému poklesu teplot a střechy jsou z tohoto pohledu významným zdrojem a akumulátorem nežádoucí tepelné energie.

Platí to obzvláště u krytin černé barvy, ať už se jedná o asfaltové pásy, asfaltové nátěry na plochých střechách, nebo dnes velmi moderní černé betonové střešní tašky na sedlových střechách. V případě těchto je jediným řešením izolace pod taškovou krytinou, která zpomalí prohřívání interiéru v řadě tropických dní.

V případě plochých střech je to výrazně jednodušší. Nabízí se vysoce sofistikované řešení: Izolační systém PUR IZOLACE W60.

PUR IZOLACE W60

Jedná se o vrstvu vysoce kvalitní tvrdé polyuretanové pěny, která je aplikována na povrch střechy. Polyuretanová pěna je stále nejlepším a nejúčinnějším tepelným izolantem. Tepelně izolační vlastnosti PUR – součinitel ʎD = 0,026 W/m.K, mnohem lepší než běžný pěnový polystyren (EPS). Vrstva je minimálně 35 mm silná, ovšem lze aplikovat např. až 160 mm. Zcela nadstandardním přínosem této tepelné izolace je fakt, že je beze spárá a vodotěsná, přináší tedy absolutní hydroizolaci. Navíc je pochůzná z hlediska obslužnosti povrchu střechy. Toto řešení zatíží statiku střešní konstrukce cca 2,5 kg/m2 (při 35 mm tloušťky), což je naprosto zanedbatelné. Vrstva se nemusí nijak mechanicky kotvit, celoplošně je přirozeně spojena s podkladem, nepoškozuje původní krytiny. Slovo systém v názvu není náhodou: pěna sama o sobě krytinu netvoří.

Ochranná vrstva proti UV záření

Součástí je i ochranná vrstva pěny proti UV záření. A zde je další „+“ pro snížení prohřívání objektu. UV vrstva, resp. nátěr je bílý, s vysokou hodnotou odrazivosti. Efekt odrazivosti a snížení prohřívání objektu se multiplikuje s vysoce účinnou tepelnou izolací tvrdé pěny. Tyto vlastnosti se osvědčily právě ve výše zmíněných tropických dnech.

Použití je vhodné na rodinných nebo panelových domech, bytovkách, ale i na průmyslových a zemědělských objektech.

Kde je možné aplikovat tepelně a hydroizolační systém PUR IZOLACE W60?

 • stávající klasické asfaltové krytiny (na betonovém nebo dřevěném podkladě)
 • stávající vlnitý nebo trapézový plech (ocelový nebo hliníkový)
 • stávající falcovaný plech (pozinkovaný, titanzinek, měď)
 • stávající vlnitý eternit (vláknocement, Cembrit, laminát)
 • nebo jakkoliv komplikovaně tvarované povrchy střech, např. z betonu, OSB desek, laminátů a dalších kompozitů. Nástřik je možné aplikovat i na podkladní vrstvy z polystyrenu, případně střešní izolační minerální desky. Na trapézových nebo vlnitých podkladech se nabízí možnost vytvoření rovné plochy.

Výhody řešení PUR IZOLACE W60 na plochých a lehce skloněných střechách:

 • vodotěsná izolace, min. 30 mm silná (větší tloušťky bez omezení)
 • celoplošná bezespárá samokotvící vrstva
 • aplikace nepoškozuje podkladní vrstvy (není nutné kotvení)
 • dokonalá tepelná izolace, bez tepelných mostů
 • tepelný odpor přímo úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalá adheze k podkladu / povrchu
 • utěsnění složitě tvarovaných povrchů
 • odstranění tepelných dilatací podkladu
 • odstranění kondenzace plechových krytin
 • nízké statické zatížení konstrukce (při tloušťce 30 mm/cca 2,5 kg/m2)
 • vysoká pevnost vrstvy v tlaku
 • schopnost difúze vodních par
 • odolnost agresivnímu prostředí, biologickým vlivům
 • zdravotní nezávadnost
 • nedochází k sublimaci
 • izolační vrstva nešíří požár
 • izolační vrstva je odolná vrůstání kořenů

 

Nacházíme se právě v období, kdy tato (do určité míry sezónní – od dubna do října) technologie nabízí možnosti realizace. A zároveň s nástupem léta přicházejí ony zmíněné tropické dny. A investice to této izolace se vyplatí i v nadcházející zimě, je to přeci tepelná izolace.


Autor článku
Petr Korčák
technický poradce PUR-IZOLACE s.r.o.

Nejnovější příspěvky

Štítky