Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Tepelné a zvukové izolace v jednom kroku

Standardní izolace podkroví PUR-IZOLACE Litoměřice

Ačkoliv je „pur pěna“ na veřejnosti obecně vnímána jako „montážní pěna“, jedná se ve skutečnosti o velmi široký pojem. Pur (polyuretanových) pěn je pestrá škála a setkáváme se s nimi prakticky každý den na každém kroku (automobil, nábytek, boty, lednice, matrace atd.). Poměrně rozšířenou aplikací je izolace podkroví a stropů tzv. měkkou pur pěnou. O co se jedná?

PUR IZOLACE SOFT

Měkká pur pěna PUR IZOLACE SOFT je ve skutečnosti tvrdá pěna, která je speciálně konstruována do podoby velmi lehké pěny s hustotou kolem 10 kg/m3. Toho je docíleno chemickým složením jedné ze složek, která při reakci otevře buněčnou strukturu a „napěňovací“ plyn vyjde ven. Napěňování této pěny je na bázi vody, kdy část vody se změní na CO2 a část na páru. Ta se ve fázi otvírání buněk dostane z pěny ven. Pěna tak ze skupenství tekutého se změní do skupenství pevného za několik sekund a svoji hustotu sníží z tekutého do pevného 100 x (tekutina 1,2 kg/dm3, pěna 10 g/dm3), tedy velmi lehká pěna s otevřenou buněčnou strukturou, která má tepelně izolační parametry o málo lepší než pěnový polystyren (EPS). Pěna obsahuje i tzv. retardér hoření a je samozhášivá.

Jaké jsou výhody tohoto řešení?

Díky obrovské expanzi pěna dokonale vyplňuje všechny dutiny a spáry. Protože je zpracována nástřikem „na místě“, na izolovaném povrchu dokonale kotví – prakticky se zareaguje. Nemůže dojít k sesedání nebo uvolnění. Vrstva je bezespárá, nedochází k tzv. infiltraci vzduchu.

Další výhody:

Je to právě ta výše zmíněná zvuková izolace. Otevřené buňky jsou nositelé vynikajícího útlumu. Tato vlastnost byla samozřejmě ověřena měřením v technickém a zkušebním ústavu. Hodnota αw = 0,75 (H) je definována jako vysoce zvukově pohlcující materiál. V případě izolací podkroví jsou tyto dvě funkce – tepelná a zvuková izolace – obrovskou výhodou. Jsou izolovány nejenom běžné zvuky z okolí, ale i napři silný déšť nebo krupobití. Zajímavým příkladem použití této izolační pěny PUR IZOLACE SOFT je řešení zvukově izolační stěny v areálu Barrandovských ateliérů. V tomto areálu se nachází mimo jiné i televize Nova. V jednom ze studií se natáčí pořad Snídaně. Studio sousedí s vnitřní komunikací v areálu a bylo nutné odstínit zvuky vozidel. Z tohoto důvodu byla navržena izolační stěna, která byla vyplněna 23 cm PUR IZOLACE SOFT. Výsledek je vynikající. Poté byla pěna použita i na dalších částech rozšíření studia.

Jak probíhá realizace tepelné a zvukové izolace?

Je to opět z hlediska stavby velmi pozitivní. Tekuté komponenty jsou dopravovány hadicovým vysokotlakým vedením k pistoli, na místě nástřiku. Hadicové vedení má délku 95 m od technologického vozidla, dosáhne tedy téměř všude. Ani deficit zdroje elektrického proudu na stavbě není problém – technologie může mít elektrocentrálu. Při rekonstrukcích objektů je velkou výhodou, že odpadá transport velkého množství tepelné izolace, nedochází ke znečištění např. obytné části v domě.

Použití systému PUR IZOLACE SOFT je výhodné z řady hledisek:

  • Rychlá aplikace.
  • Vynikající a stabilní parametry.
  • Dlouhá životnost.
  • Zdravotní a ekologická nezávadnost.
  • Realizace na místě stavby.
  • Nízké zatížení konstrukce.
  • Absence kotvení.

Je samozřejmé, že jakékoliv realizaci předchází důkladná analýza stavu a případně tepelně technický výpočet (stanovení rosného bodu, stanovení hodnot R atd.). Izolační vrstva bývá obvykle překryta parozábranou a sádrokartonem, ale není to podmínkou. Technickou přípravu díla nabízí společnost PUR-IZOLACE s.r.o. zdarma.


Autor článku
Petr Korčák
technický poradce PUR-IZOLACE s.r.o.

Nejnovější příspěvky

Štítky