Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Vodotěsné a tepelné izolace systémem PUR IZOLACE s dlouhou životností

Technologie izolací střech tvrdou polyuretanovou pěnou aplikovanou „na místě“, nástřikem, má svoje místo především v oblasti rekonstrukcí střech, kde umožňuje řešit najednou dvě zadání: tepelnou izolaci a vodotěsnou izolaci. Určitým handicapem byla potřeba obnovy ochranné UV vrstvy – což je vlastně vrstva speciálního nátěru, chránící izolační vrstvu před povrchovou fotooxidací.

Leaderem, který dlouhodobě působí i v oblasti vývoje této technologie, je PUR IZOLACE s.r.o. Litoměřice. Již v roce 1998 byly v Litoměřicích zahájeny práce na zavedení vysoce kvalitního materiálu pro tyto nátěry – na bázi methylsilikonového kaučuku, tedy obecně známého jako „silikon“. Receptura a postup výroby byl poskytnut nadnárodním německým výrobcem silikonových surovin, který tuto recepturu vyvinul na své americké destinaci v Michigenu, neboť prioritně byl vyráběn pro trh v USA.

Tento materiál se složením a vlastnostmi naprosto radikálně liší od běžných nátěrových hmot pro ochranu polyuretanových střech, a to především životností. Vyniká téměř absolutní odolností proti UV záření a zároveň vytváří vodotěsný, paro-propustný, trvale elastický film. Dalším pozitivem je „nesmáčivost povrchu“, což má v praxi přínos v odolnosti – resp. ochraně při tvorbě ledu v loužičkách na plochých střechách s malým spádem. Materiál je produkován v ČR ve vysoké kvalitě, pod názvem SILICOAT.

Doplněním tohoto materiálu je kombinace se speciálně upravenou drcenou břidlicí, kdy tento zásyp tvoří mechanickou ochranu. Sofistikovaný pracovní postup aplikace zajišťuje fixaci zásypu břidlice tak, že je v silikonovém filmu pevně zakotvena (pečetěna) a nedochází k jejímu splavování jako u některých asfaltových pásů. Ač to zní téměř absurdně, uvažuje se o životnosti daleko přes 40 let. Souvrství – tvrdá polyuretanová pěna PUR IZOLACE W60 a SILCOAT/drcená břidlice/SILICOAT je absolutní špičkou v této technologii. Tento izolační systém PUR IZOLACE má i vynikající požárně technické parametry – nešíří požár, na čemž se významnou měrou podílí vysoce požárně retardovaná pěna W60. Samozřejmě, i silikonový povrch významně odolává vysokým teplotám. Toto řešení je dnes ověřeno více jak desetiletými aplikace.

Firma PUR IZOLACE s.r.o. vyvinula i speciální vysokotlaké zařízení, které SILICOAT, který má v tekutém stavu vysokou viskozitu, je schopné provádět aplikaci nástřikem.

Střešní izolační systém PUR IZOLACE W60, tedy 2-k tvrdá pur pěna o objemové hmotnosti 60 až 65 kg/m3 (český výrobek, PUR IZOLACE s.r.o.) je aplikována v min. tloušťce 30-35 mm, vysoce profesionálním personálem pomocí technologie Gusmer. Výsledná tvrdá pěna má pevnost v tlaku vyšší než 4 kg/cm2, a je tedy bez problémů pochůzná. Uzavřenost buněk více jak 95 % a nasákavost pod 2 objemová procenta spolu s efektem bezesparého nástřiku po celé ploše střechy mají funkci vodotěsné izolace. Dále díky tepelně izolačním parametrům: λDEKLAROVANÁ = 0,026 W/m.K (po zestárnutí, stabilní hodnota) dochází k zateplení konstrukce shora a již zmíněné celoplošné bezesparé hydroizolaci. Dále k výraznému snížení rizika kondenzace pod krytinou, redukce dilatací atd. Hmotnost krytiny včetně UV vrstvy SILICOAT včetně zásypu břidlice činí méně cca 5 kg/m2.

Portfolio PUR IZOLACE s.r.o. však obsahuje nejen kombinaci tvrdé pur pěny + SILICOAT (zásyp břidlice je alternativní, silikon může být aplikován i ve dvou vrstvách bez zásypu). Jsou zde i levnější, velmi kvalitní materiály řady PRIMALIT UV, vyráběné a dodávané partnerskou firmou DENAS a.s., která patří, stejně jako PUR IZOLACE s.r.o., do skupiny BARVY A LAKY Hostivař.

Použití systému izolací střech nástřikem tvrdé polyuretanové pěny PUR IZOLACE W60 je velmi široké a aplikace jsou možné na různé podklady jako např.: trapézový či falcovaný plech, vlnitý plech či eternit nebo i laminát. Velmi rozšířené jsou aplikace na původní asfaltové krytiny. Umožňuje izolace od rodinných domů s plochou střechou, výrobních a skladových hal, stájí atd. Tvar střech může být značně rozmanitý, až např. jako obloukové haly nebo shedové střechy. Technologii nástřiku totiž neomezuje téměř žádný tvar podkladu.

Kombinace polyuretanové pěny a silikonového povrchu spolu s přírodním kamenným zásypem tedy odstranila zmíněný handicap obnovy UV ochranné vrstvy – nátěru a je možno tento systém označit jako bezúdržbový, s velmi dlouhou životností.


Autor: Petr Korčák

Nejnovější příspěvky

Štítky