Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Tepelné a vodotěsné izolace střech systémem PUR IZOLACE

Tepelné a vodotěsné izolace střech systémem PUR IZOLACE

Před více než padesáti lety se objevila v USA technologie zpracování polyuretanových pěn „na místě“ (SPF – spraying polyurethane foam). I dnes je tato technologie stále aktuální. Je to jeden ze základů našeho portfolia.

Tvrdá polyuretanová pěna PUR IZOLACE W60 (výrobek PUR-IZOLACE s.r.o. Litoměřice®) tvoří spolu s ochrannou UV vrstvou tzv. „Izolační systém PUR IZOLACE“. Principem technologie je nástřik směsi dvou tekutých složek na povrch, jenž má být izolován. Směs po dopadu na povrch okamžitě reaguje a ze skupenství tekutého se mění do skupenství pevného s tím, že mnohonásobně nabude na objemu. Při chemické reakci totiž voda, obsažená v jedné ze složek, reaguje se složkou druhou a vytváří tak CO2 (kysličník uhličitý). Ten se při reakci obalí vznikajícím polyuretanem a do 20 sekund po začátku reakce je na povrchu (střechy) vrstva tvrdé, plně pochůzné (pevnost v tlaku min. 4 kg/cm2) pur pěny.

Základní minimální tloušťka izolační vrstvy na střeše je 30 mm, která se sestává ze tří 10 mm vrstev. Po 10 – 15 mm silných vrstvách je možné nástřik opakovat neomezeně silný (v toleranci 10 %), dle požadavku navýšení tepelného odporu. Velmi důležitým a pozitivním faktorem této technologie je uzavřenost buněčné struktury pěny a tím docílený hydroizolační efekt. Zpracování nástřikem na ploše střechy přináší tedy výhodu bezesparé vodotěsné izolace, včetně tepelné izolace bez tepelných mostů. Vodotěsnost je zajištěna v celé tloušťce nástřiku, tzn. min. 30 mm silná hydroizolace.

Tento stavební výrobek – aplikovaný přímo u zákazníka – nabízí tyto výhody:

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace, min. 30 mm silná
 • aplikace nepoškozuje podkladní vrstvy (není nutné kotvení)
 • dokonalá tepelná izolace, bez tepelných mostů
 • tepelný odpor přímo úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalá adheze k podkladu/povrchu
 • utěsnění složitě tvarovaných povrchů
 • odstranění tepelných dilatací podkladu
 • odstranění kondenzace plechových krytin
 • nízké statické zatížení konstrukce (při tloušťce 30 mm/cca 2,5 kg/m2)
 • vysoká pevnost vrstvy v tlaku
 • schopnost difúze vodních par
 • odolnost agresivnímu prostředí, biologickým vlivům
 • zdravotní nezávadnost
 • nedochází k sublimaci
 • izolační vrstva nešíří požár
 • izolační vrstva je odolná vrůstání kořenů

Použití je vhodné na tyto typy původních střech:

 • stávající klasické asfaltové krytiny (na betonovém nebo dřevěném podkladě)
 • stávající vlnitý nebo trapézový plech (ocelový nebo hliníkový)
 • stávající falcovaný plech (pozinkovaný, titanzinek, měď)
 • stávající vlnitý eternit a laminát, falcovaný plech

nebo jakkoliv komplikovaně tvarované povrchy střech, např. z betonu, OSB desek, laminátů a dalších kompozitů. Nástřik je možno aplikovat i na podkladní vrstvy z polystyrenu, případně střešní izolační minerální desky. Na trapézových nebo vlnitých podkladech dochází použitím speciální vyrovnávací tkaniny k vytvoření rovné plochy.

Nezbytnou součástí systému PUR IZOLACE je UV ochranná vrstva, která pěnu chrání proti dlouhodobým účinkům UV záření. V nabídce jsou vrstvy na bázi akrylátové disperze a dále vysoce kvalitní vrstvy na bázi silikonu, s možností kombinace zásypem drcené břidlice (provedení bez potřeby dalšího servisu). V portfoliu firmy je i sofistikované řešení kombinace PUR a EPS pro potřebu dosažení vysokých tepelných odporů. Veškeré materiály jsou vyráběné v ČR.

Záruky a životnosti

Polyuretanové pěny z produkce PUR IZOLACE s.r.o. nemají omezenou životnost, pokud jsou chráněny proti dlouhodobým účinkům UV záření. Při běžném provozu lze předpokládat min. životnost i přes 40 let (varianta PUR/SILICOAT®/drcené kamenivo). U levnějších variant (PUR/akrylát) spočívá údržba v obnově nátěru (v závislosti na jeho stavu). Volby UV vrstvy jsou z části závislé i na charakteru střechy.

Firma poskytuje záruky na provedené práce v rozpětí od 5 do 12 let (dle varianty).

Firma PUR IZOLACE s.r.o. Litoměřice® nabízí komplexní zajištění realizace izolace střech technologií nástřiku tvrdé PUR pěny:

 • vyšetření současného stavu, dle potřeby provedení sond, technologické postupy, tepelně technické výpočty, dle potřeby výkresovou dokumentaci, odborné konzultace
 • realizace tvrdé PUR pěny a UV ochranné vrstvy osvědčenou technologií a materiály, odborným a školeným personálem s dlouhou praxí (cca 30 let)
 • výměna klempířských prvků nebo výměna nebo montáž světlíků
 • případná úprava spádu plochých střech do 3% spádu
 • záruky na provedené práce 5 až 12 roků, s možností prodloužení
 • kvalitní záruční a pozáruční servis, opravy střech po jiných firmách
 • 30letou zkušenost v oboru (založeno 1991)

Nejnovější příspěvky

Štítky