Izolace venkovních stěn

Technologie nástřiku pěny umožňuje použití i v oblasti izolací kolmých ploch z vnější strany objektů. Rychlá reakce směsi při vypěňování zaručuje přesné kopírování podkladu a nestékání při nástřiku. Dále se vyznačuje dokonalou adhezí k většině materiálů.

Toto řešení přináší tyto výhody:

 • celoplošná bezespará tepelná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů, samokotvící
 • u plechových stěn výrazné ztužení, odstranění vibrací
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů, spár
 • u tvrdé pěny zároveň vodotěsná bezespará izolační vrstva
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům

Nástřik pěny na stěnách nachází uplatnění především na:

 • ocelové montované haly v průmyslu a zemědělství (vlnitý a trapézový plech)
 • laminátové a haly
 • rodinné domy
 • stěny nádrží, zásobníků a tanků (ocelové, laminátové, betonové – válcové, kulové apod.)
 • technologická zařízení jakéhokoliv tvaru