Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Let na Měsíc, PUR Izolace, střechy a energetická krize

Start lunárního programu Artemis

Při přečtení tohoto titulku si čtenář pomyslí, že to autor nemá v hlavě v pořádku. Rád bych v následujících řádcích osvětlil souvislosti mezi těmito termíny.

Jistě jste zaregistrovali, že konečně odstartovala americká vesmírná loď Orion, která je nesená raketou Artemis. Orion by měla v nedaleké budoucnosti přistát na Měsíci. Nosná raketa Artemis je poháněna dvěma urychlovacími motory na pevné palivo, a především čtyřmi kyslíko-vodíkovými motory. Jaká je ale souvislost s výše uvedenými termíny v nadpisu? Je to jednoduché:

Let na Měsíc

Skladování pohonných látek v základním stupni rakety (SLS) – kapalného vodíku a kapalného kyslíku musí být zajištěno dostatečně chladné, aby zůstalo v kapalném stavu. 2.032.545 litrů kapalného vodíku musí být udržováno na -253 °C a 741.860 litrů kapalného kyslíku musí být udržováno na -183 °C. Vedle atmosférické venkovní teploty při startu je nutné připočítat i zvýšení teplot na plášti rakety, vznikající třením vzduchu, ke kterému dochází během výstupu atmosférou. Maximální rychlost činí 23 machů. Tyto rekordní rozdíly teplot izoluje, jako bylo ověřeno např. při 135 startech raketoplánů, stříkaná tvrdá polyuretanová pěna (SPF – spraying polyurethane foam). Aplikace nástřiku tvrdé pur pěny na Artemis není pouze robotickým systémem, ale i ručně, zkušenými pracovníky. Svoje místo nachází i litá pěna (PPF).

PUR Izolace

V tomto místě lze navázat na druhý termín v nadpisu – Pur Izolace. Prakticky shodná pěna se stejnými tepelně izolačními parametry je vyráběna v Litoměřicích pod názvem PUR IZOLACE W60. Pěna a její zpracování nástřikem je léty dotaženo do nejmenších detailů. Její použití je cíleno jako exteriérová izolační vrstva různých typů střech. Stejně tak jako v případě Artemis, je zde využíváno uzavřené buněčné struktury, a tím docílený efekt hydroizolace. Mikroskopická buněčná struktura tohoto materiálu neobsahuje vzduch, ale směs vysoce účinného izolačního plynu (blowing agent), se kterým dosahuje počáteční hodnoty pod ʎ=0,023 W/m.K. Metodou nástřiku je dosaženo celoplošné bezesparé vodotěsné a tepelné izolace. Nízká hmotnost, vysoká pevnost a absolutní hodnota adheze k podkladu je na střechách využívána stejně jako v případě Artemis. Jak je výše uvedeno, přídržnost vrstvy pěny na povrchu rakety vydrží neuvěřitelných 23 Mach.

Ovšem jeden podstatný rozdíl zde je. Jak je patrné z televizních záběrů při startu, je povrch izolace Artemis zbarven do tmavě žluta až oranžova (stejně jako dříve hlavní nádrže raketoplánů). Příčinou je povrchové zbarvení vrstvy UV zářením. Z hlediska zajištění dlouhodobé životnosti na střechách je na vrstvu tvrdé, pochůzné pěny aplikována vrstva další, která pěnu chrání proti UV záření. Tyto vrstvy – nátěry – jsou speciálně vyvinuty pro ochranu této pěny. Zásadně se jedná o typ na bázi velmi kvalitní akrylátové disperze nebo na bázi silikonu (technologie převzatá z USA). Velmi sofistikovaný „Izolační systém PUR IZOLACE“ je možné kombinovat i keramickým integrovaným posypem, který ještě výrazně zvyšuje životnost. Tento systém umožňuje izolace obrovské škály typů střech, s výjimkou tzv. „skládaných krytin“ (tašky, eternitové šablony).

Střechy a energetická krize

Nyní tedy k poslednímu termínu v nadpisu. Všechny bez rozdílu nás trápí neuvěřitelné zdražení energií. Zasahuje do všech segmentů průmyslu, zemědělství a i bytového fondu. Jednou, možná jedinou cestou, jak růstu nákladů zabránit, je zvýšení tepelného odporu objektů, což platí v případě střech dvojnásobně. Bezkonkurenční tepelně izolační parametry PUR IZOLACE W60 mohou výrazně snížit úniky tepla v zimě a prohřívání objektů v létě. Tloušťka systému vychází z individuální potřeby objektu a charakteru jeho provozu. Pohybuje se od 35 do 165 mm. Tato izolační vrstva, na základě požadavku velmi přísných požárních předpisů, obsahuje vysoký obsah retardéru hoření, čímž bylo dosaženo parametru – nešíří požár.

Přesto, že jsem v roce 1998 absolvoval kurs v Polyurethane Roof Training Centre v USA (kde se trénovali i pracovníci pro izolace nádrží raketoplánů), nechci zde šířit fantastické příběhy o zázračných technologiích NASA. Polyuretanová pěna nás obklopuje desítky let (např. lednice, mrazáky apod.). Na příkladě aktuálního použití pur izolace na Artemis si můžeme připomenout, že existuje účinná alternativa, která může mnohým z nás trvale pomoci ve svízelné energetické krizi. Vedle hydroizolace střechy lze získat i velmi účinné snížení energetické náročnosti objektu a z toho vyplývající i snížení nákladů na energie.

Autor: Petr Korčák, PUR-IZOLACE s.r.o.


 

Zdroje:

Fotografie PUR: archiv PUR-IZOLACE s.r.o.
Start lunárního programu Artemis: dostupné online zde
Ruční nástřik tvrdé polyuretanové pěny na Artemis – zdroj SprayFoamMagazine

 

Nejnovější příspěvky

Štítky