Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

Izolace podkroví a sedlových střech stříkanou pěnou

Dnes poměrně rozšířená technologie nástřiku měkké pur pěny není žádnou novinkou. Je to modifikace tvrdých pěn, které se používají od poloviny 60. let v USA. V Československu to byly v roce 1991 PUR-IZOLACE s.r.o. Litoměřice. I první aplikace tzv. měkké pěny naše firma realizovala poprvé již v roce 2015, stejně jako poprvé pěnu z Kanady. Dnes tedy v ČR produkujeme vlastní, která na základě našich 30letých zkušeností má vynikající parametry a vlastní výroba umožňuje 100% kontrolu kvality. Název našeho produktu PUR IZOLACE SOFT je někdy dokonce zneužitý.

Jak ale funguje „měkká pěna“?

Základní princip je, že pěna nepoužívá jiný systém napěňování než reakci MDI s velmi malým procentem vody obsaženým ve složce polyol. Tyto polyuretanové systémy jsou v jistém smyslu unikátní, neboť část vody se reakčním teplem mění vedle CO2 na vodní páru, která pěnu dále napěňuje. Prakticky se jedná o měkké polyuretanové pěny od objemových hmotností 8 kg/m3 do 12 kg/m3 s otevřenou buněčnou strukturou. Princip získání tak nízké objemové hmotnost vyžaduje při reakci řízené otevření buněk, čímž vysoce expandující směs (100 x) se po vypěnění a odchodu vodní páry nezhroutí zpět, ale zůstává stabilní. Je tedy zřejmé, že pěna obsahuje vzduch a nikoliv – jak je to u tvrdých polyuretanových pěn běžné – směs izolačního plynu s velmi nízkou λ. I tak je hodnota u našeho systému PUR IZOLACE SOFT ʎ= 0,035 vynikající. Pěna slouží jako tepelný a zvukový izolant a má nízkou hmotnost, a tedy minimálně zatíží konstrukci střechy.

Je zde nutné uvést, že tato struktura pěny je částečně nasákavá a pěna není určena (tak jako řada tepelně izolačních materiálů) do prostor s výskytem vody. Pokud však voda do pěny vnikne, lehce se z ní vypaří a pěna si zachovává svoje původní izolační vlastnosti. Důležitým prvkem systému PUR IZOLACE SOFT je obsah retardéru hoření, který zajišťuje tzv. „samozhášivost“ a třídu reakce na oheň E. Některé konkurenční materiály na trhu toto neobsahují, a patří do skupiny „F“. Z hlediska požární bezpečnosti (i estetiky) je ale vhodné, zaklopit izolační vrstvu sádrokartonovým obkladem.

Velmi nízká objemová hmotnost systému PUR IZOLACE SOFT 8-12 kg/m3 ale poskytuje ve srovnání s tvrdými pěnami lepší pořizovací cenu (materiál včetně aplikace). Princip zpracování „na místě“ (in situ) potom nabízí bezkonkurenční vlastnost – dokonalé vyplnění všech nepřístupných spár a dutin. Aplikace je možná plošným nástřikem, který je dle potřeby mechanicky upraven do požadované tloušťky seříznutím vrstvy. Pěna má, vzhledem ke své expanzi, velmi hrubou povrchovou strukturu a tolerance tloušťky nástřiku je vždy v plusových hodnotách. Dále je aplikace možná vypěněním do dutin, které opět dokonale a beze zbytku vyplní.

Někdy se objevuje naprosto mylná teze, že tyto materiály nepotřebují po aplikaci do stavební konstrukce parozábranu. Opak je pravdou, už z principu otevřené buněčné struktury je parotěsná fólie samozřejmou nutností. Struktura s otevřenými buňkami však přináší do stavby další vynikající vlastnosti. Její hodnoty jsou individuální ve vztahu k aplikované tloušťce a skladbě konstrukce. Objektivně lze konstatovat, že tento systém je plně hodnotnou alternativou minerálních izolací – v některých parametrech je výhodnější minerál, v některých polyuretan. Z hlediska tepelné izolace a současného „hyper“ nárůstu cen energií je systému PUR IZOLACE SOFT lepší volbou.

Nejnovější příspěvky

Štítky