Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Izolační řešení PUR prémiovými systémy

25 let „PUR“ izolací nejen v zemědělství

„Ani zrno nazmar“…bylo heslo, které jsme často slýchávali v období žní v dávných dobách „kvetoucího socialismu“. Důvodem pro zavedení technologie nástřiku polyuretanových pěn bylo v litoměřické Osevě právě řešení ztrát osiva při jeho přepravě na korbách nákladních aut. Zkušenosti, technologie a materiály se v rámci tehdejší RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) přebíraly z NDR (Německé demokratické republiky). Nízkotlakým stříkacím zařízením Trusioma SGN 10-12 z VEB Plasttechnik Greiz byly stříkány speciální elastické pěny ze  Synthesewerk Schwarzheide (SYS PUR). První aplikace proběhly v roce 1989. Po změně politického systému a celkově se měnící podnikové struktuře bylo tehdejšími soudruhy rozhodnuto k vyčlenění této technologie do pronájmu a později k odprodeji. To byl počátek dnes největší firmy v oboru výroby a zpracování polyuretanových pěn na „místě“. Registrace do obchodního rejstříku proběhla 31.12.1991 pod názvem PUR IZOLACE. Jako právní forma byla zvolena Společnost ručením omezeným. V roce 1992 byla přihlášena ochranná známka PUR-IZOLACE ®.

Prvotní zkušenosti.

Nelze nevzpomenout pozitivního vlivu tehdejšího podniku zahraničního obchodu Chemapol a.s., který hrál důležitou úlohu v dodávkách surovin. Východoněmecké SYSpury byly nahrazeny vysoce kvalitními materiály od BASF Elastogran a ICI Polyurethanes (dnes Huntsman Polyurethanes). Technické informace, které jsme objevili na Chemapolu, vedly okamžitě ke změně technologie na zpracování pěn a nákupu strojů GUSMER ze Spojených Států. Vzhledem ke zkušenostem managmentu PUR-IZOLACE s.r.o. byl prostřednictvím divize Chemapol Distribuce organizován v Litoměřicích distribuční sklad surovin pro výrobu stříkacích pěn pro celou Československou republiku (později pro Česko a Slovensko).

Němečtí výrobci surovin pro výrobu polyuretanových pěn měli na vývoj technologie velmi pozitivní vliv – Elastogran zorganizoval v Lömferde několika denní školení a předal nám velmi důležité poznatky a dokumentaci. Podobně tomu bylo i ze strany BAYER Rhein Chemie Mannheim, kde jsou získané informace do dnes základním know-how. Kvalita provedení byla vždy hlavním cílem firmy PUR-IZOLACE a striktní dodržování technologických pravidel přinášelo od počátku úspěchy v podobě důvěry zákazníků.

Bohužel, zodpovědnost mnoha realizačních firem na českém trhu nebyla vždy na prvním místě. Zdánlivá jednoduchost nástřiku pěn – obzvláště na střechách – vedla ke vzniku mnoha konkurenčních firem, které svojí nezodpovědnou činností způsobily technologii nástřiku pěny značné škody. V mezidobí 1996 až 2000 oprávněně panovala z těchto důvodů značná nedůvěra v tento způsob izolací. Nedůvěru podporovali i etablovaní znalci, kteří využívali neúspěchů konkurenčních „stříkacích“ firem k propagaci jiných izolačních materiálů. Chyby při zpracování pěn byly často prezentovány jako obecné negativní vlastnosti materiálu se záměrem jeho diskreditace.

V této době opět osvětová činnost PUR IZOLACE (přednášky, články, výstavy) pomáhala návratu technologie pur. Byly objektivně diagnostikovány příčiny poruch ve snaze odborné veřejnosti vrátit důvěru.

Vývoj.

Obecným handycapem izolací střech nástřikem pěny byla v počátečních letech účinná UV ochranná vrstva (součást systému) a dlouhou životností. To byl jeden z mnoha důvodů pro rozhodnutí v zavedení výroby methylsilikonového kaučuku, který se podařilo pro potřeby firmy PUR-IZOLACE přímo v ČR vyrábět pod názvem SILICOAT®. Od roku 2002 je tento materiál součástí „Izolačního systému PUR IZOLACE“. Vývoj nespočívá pouze v materiálové oblasti, ale též v oblasti „hardware“. Pro zpracování výše uvedeného silikonu bylo firmou PUR-IZOLACE Trading s.r.o. (dceřinná společnost) vyvinuto naprosto unikátní vysokotlaké zařízení pro nástřik vysoce – viskózních materiálů.

Rozvoj firmy.

Již v  ranných dobách svého vzniku firma expandovala do sousedních zemí – Polska, Maďarska a v roce 1998 na Slovensko. V Polsku byla její činnost v oblasti stříkaných pěn téměř „pionýrská“, první realizace probíhaly v roce 1994. Postupnými investicemi bylo sdružení firem PUR IZOLACE vybaveno celkem 12 ti technologickými jednotkami.     Příkladem vlivu činnosti firmy PUR-IZOLACE v oblasti izolací polyuretanovými pěnami je např. zavedení pěn s otevřenou buněčnou strukturou. První realizace proběhly v roce 2005, v roce 2007 byla firmou PUR-IZOLACE zkoušena pěna Icynene pro zákazníka ve Slavkově u Brna (první dodávka Icynene do ČR). Dnes je tento materiál poměrně rozšířený v celé ČR. V portfoliu PUR-IZOLACE se tento produkt jmenuje Pur Izolace Soft.

Významným oceněním firmy bylo její uvedení ve mezinárodním sborníku A Global Market Report on Spray Polyurethane Foams (SPF) v roce 2007, kde je firma uvedena za Českou a Slovenskou republiku.

PUR IZOLACE v zemědělství.

Základem nabídky jsou izolace střech : plochých, obloukových, sedlových – plechových či eternitových nebo pokrytých asfaltovými pásy apod.

V prvopočátku byla dostupnost této technologie pro investory z oblasti zemědělství z ekonomických důvodů poměrně úzká. Kurz koruny vůči marce byl vysoký a z toho důvodu i ceny surovin a výsledných služeb. Ale např. již v roce 1994 zemědělský podnik Xaveross objednal cca 5000 m2 izolací střech na farmě pro chov slepic. Ojediněle se objevovali i poptávky pro izolace některých zemědělských objektů z vnitřní strany, tehdy již velmi rozšířené v západní Evropě (např. Holandsko, Německo). Jednalo se o izolace stropů nebo stěn. Jak pro živočišnou výrobu (stáje pro chov prasat, kravíny), tak pro skladování rostlinné produkce. Např. staré obloukové haly jsme izolovali z vnější strany (tepelná a vodotěsná izolace), kde zatékání a odkap kondenzátu ze stropu haly poškozoval skladované zboží (např. obilí). Nové neizolované objekty – haly – byly/jsou izolovány zevnitř (pouze tepelná izolace).

Je vždy nutné individuálně posoudit, které řešení je vhodné a které přináší větší užitek investorovi.

Technologie těchto izolací není v oblasti zemědělství žádnou novinkou – dlouhodobě se používá např. v Holandsku a Německu. Obzvláště nachází uplatnění v případě rekonstrukce stávajících zemědělských objektů. Návratnost díky výborným izolačním parametrům bývá velmi rychlá.

Nekalá soutěž.

Na dobrém jméně firmy a značce PUR IZOLACE® se dlouhé roky snaží různě parazitovat některé firmy. Řada firem, snažící se napodobit některé produkty a postupy firmy PUR IZOLACE tak vydávají některé svoje služby a výrobky za shodné nebo téměř shodné. Stejně tak tyto firmy neoprávněně používají technické, textové a obrazové materiály za své. Neplatí to pouze o některých tuzemských, ale taktéž zahraničních firmách (na východě i na západě Evropy). Vzhledem k těžké vymahatelnosti autorských práv a praktické „nepostižitelnosti“ plagiátorství v dnešní době (obzvlášť internet), je nutné ze strany zákazníků být mnohem obezřetnější (PUR-IZOLACE s.r.o. – IČO 44227744).

Dále je zde riziko nízkých cen, kdy se objevují firmy s dampingovými cenami. Samozřejmě velmi nízké ceny mají vždy negativní vliv i na kvalitu a někteří tito podnikavci často hřeší na možné nižší nároky díla v zemědělství. Samozřejmě následné poruchy potom výrazně zvedají cenu díla.

Závěrem.

…krátké shrnutí: PUR-IZOLACE s.r.o. Litoměřice je výrobcem a zpracovatelem pur a pir – tvrdých a měkkých – stříkacích a licích pěn. Jako prvotní výrobce má již od roku 1995 všechny svoje produkty: izolační systémy – certifikované nebo atestované. Vedle výroby tepelných a vodotěsných izolací je v nabídce i poradenství a opravy poškozených nebo špatně realizovaných izolací. Stále častěji se totiž objevují zákazníci, kteří si na základě velmi levné nabídky nebo volbou nové nezkušené firmy způsobili značné problémy. Závazkem managmentu PUR-IZOLACE s.r.o. pro další roky činnosti je, že i nadále zůstane zodpovědným, odborným a solidním partnerem pro všechny minulé, současné a budoucí zákazníky.

Nejnovější příspěvky

Štítky