Izolace plochých střech

Nástřik ochranné UV vrstvy

Tepelné izolace střech mají svůj význam nejenom z hlediska úspory energií v zimním období (úniky tepla), ale i v letním období, kdy klimatizační jednotky mají ve velkých objektech značnou spotřebu elektrické energie.

 • Technologie nástřiku pur pěny vytváří bezesparou, vodotěsnou a zároveň tepelně izolační vrstvu. Dochází k dokonalému zatěsnění všech kritických míst – průchody vzduchotechniky, hrdla svodů atd.
 • Polyuretanový střešní plášť nachází uplatnění především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných střech, ale též při výstavbě nových objektů.
 • Źivotnost materiálu je srovnatelná s životností stavby.

 

Izolace ploché střechy pomocí stříkané PUR pěny

Výhody izolace
stříkanou PUR pěnou:

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 • velmi nízké statické zatížení konstrukce
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • absolutní adheze vrstvy pěny k podkladu
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům
 • plně pochůzná vrstva

Možnosti použití
(na poklad):

 • střechy z asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového nebo pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy z vlnitého eternitu (azbestocementu)
 • střechy z vlnitého laminátu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem
 • střechy tvořené dřevěným bedněním, kryté vrstvou asfaltového pásu
 • střechy tvořené OSB deskami

Zaizolovali jsme již více než 1 500 000 m2 ploch.

Využijte formuláře níže a my vám zdarma připravíme kalkulaci řešení i pro vaši střechu.

Potřebujete připojit dokumentaci nebo nákres? vyberte soubor...

* Povinná pole

* Povinná pole

Michal Průša

+420 602 461 843

...
...
...