Ochranné UV vrstvy

Realizace ochranného UV nástřiku na vrstvu PUR

1201

 

Ochranná UV vrstva

Jako u většiny plastů, dochází vlivem UV záření na povrchu hmoty ke změnám, resp. narušování poslední molekulární vrstvy, která zhnědne a zkřehne do tloušťky max. 1 mm. Tato vrstva tvoří sama o sobě opět jakousi ochrannou vrstvu proti UV záření (například měď a měděnka). Chemicky dochází ke změně dvojné vazby benzenového jádra na jednoduchou. Z tohoto důvodu se na pěnu nanáší ochranný UV nátěr.
UV nátěr má v některých případech i další funkci – ochranu povrchu pěny proti mechanickému poškození. Nejčastějším bývají pohyby ledu (zmrzlých louží) v zimě. Spád střechy vyžaduje vhodnou volbu UV nátěru, kterých je celá řada, v různých cenových relacích a tomu odpovídajících kvalitách. Dále je třeba též posoudit difuzní odpor nátěru ve vztahu k charakteru střechy a bilance vodních par.

Typy ochranných UV nástřiků

Akrylátové nátěry

Nejrozšířenějším typem ochranného UV nátěru jsou akrylátové, které jsou též cenově nejlevnější. Jako pojivo je používána akrylátová disperze a z tohoto důvodu jsou zcela ekologické, vodou ředitelné (nikoliv vodou rozpustné). Vyznačují se velmi dobrou odolností UV záření a poměrně velkou elasticitou. Vzhledem k vyšší nasákavosti filmu u některých typů (závislé na výrobci), jsou vhodné na střechy kde nestojí srážková voda. Životnost, v závislosti na expozici klimatickým podmínkám, se pohybuje mezi 8 až 10 lety.Životnost je výrazně ovlivněna kvalitou provedení a tloušťkou suchého filmu. Nátěr by měl být dvojnásobný. Dodávají se jako 1 – komponentní.
Barevné odstíny: šedý, červenohnědý, zelený, bílý

1202-m

Silikonové nátěry

V Evropě neznámé, široce používané ve Spojených státech. Patří mezi dražší, ale s nejlepšími parametry. Jsou velmi vysoce odolné UV záření a povětrnostním vlivům včetně dlouhodobě stojící vodě. Film je velmi elastický a prakticky nenasákavý. Nátěr by měl být dvojnásobný. Nejkvalitnější provedení spočívá v kombinaci: silikon/drcená břidlice/pečetící transparentní silikon. Předpokládaná životnost je přes 40 let bez servisu údržby. Dodávají se jako 1-komponentní. Firma PUR IZOLACE TRADING s.r.o. na základě zahraničního know-how  (USA) produkuje vlastní vysoce kvalitní silikonový nátěr pod názvem SILICOAT®.
Barevné odstíny: bílý,šedý, červenohnědý

1206-m    1306-m

Co je to SILICOAT ?

Silicoat® je jednosložkový rozpouštědlový nátěr na bázi methylsilikonového kaučuku kondenzačního typu s oximovým síťujícím systémem používaný jako UV-ochranná a hydroizolační vrstva polyuretanové střešní tepelné a vodotěsné izolace. Tento materiál je homogenní směsí pojiva, inertních plniv a pigmentů, rozpouštědla, reologických aditiv, síťovadel, promotoru adheze a katalytické složky. V případě Silicoatu, jenž je pojivově založen na silikonové kaučukové prostorové síti, je tedy základní pojivovou jednotkou hydroxy-terminovaný polydimethylsiloxan (polydimethylsiloxandiol). Tento polymer je při své vlastní výrobě zbaven vakuovou destilací zbytkových monomerních silanů na obsah pod 1 hm.%. Plniva a pigmenty obsažené ve směsi jsou naprosto inertní a ve směsi zůstávají po vulkanizaci ve stále stejném zastoupení. Toto rovněž platí o přítomnosti reologických aditiv. Jako rozpouštědla je použito těžké benzínové hydrogenované frakce (tj. zbavené nenasycených vazeb, hydrogenací došlo k dearomatizaci frakce, neboť aromáty byly převedeny na cykloalkany) s bodem vzplanutí 40°C (Pensky-Martens) a s destilačním rozmezím 145-200°C. Síťovadly jsou v tomto případě trojfunkční  alkyloximosilany, promotor adheze je substituovaný alkyltriethoxysilan a jako katalyzátoru je pak užito organocíničité sloučeniny. Materiál SILICOAT® je vyráběn na základě receptury vyvinuté ve Spojených Státech.

Posyp kamínkem

 je jedna z variant, která se používala v Německu. Je to levné a účinné řešení ochrany tvrdé pur pěny, avšak velmi staticky zatěžuje konstrukci střechy.

Aplikace UV nátěrů je možná válečkováním, nátěrem nebo nástřikem. Ten je nejvhodnější, neboť tloušťka filmu je stejnoměrná a odpadá doprava materiálu po střeše a možnost mechanického poškození tvrdé pěny. Nátěr se nanáší ve dvou vrstvách (křížem) na suchou a čistou pěnu. Důležité je proschnutí první vrstvy před aplikací druhé. V místech možných louží je dobré nátěr zesílit. Obnova nátěrů je individuální, dle jejich stavu. Dobře aplikovaný nátěr by měl vydržet 5 let. V případě místního poškození nátěru však nehrozí žádné velké nebezpečí a střecha je plně funkční. Ze strany konkurenčních technologií je často slyšet, že „pur se musí natírat každý druhý rok“. Je to samozřejmě nesmysl, neboť většina nátěrů (i akrylátových) má životnost více jak pět let. Dalším paradox se kterým je možno se setkat je tvrzení, že „akrylátové nátěry jsou obecně rozpustné ve vodě“ – opět lživé tvrzení. Zde je ať záměrně či nevědomky zaměněno – vodou ředitelné za vodou rozpustné. Jistě každý zná Balakryl, Eternal či jiné nátěry. Jsou to akrylátové nátěry, které po zaschnutí jsou zcela nerozpustné. Pravda, film mívá nepatrně větší nasákavost pokud je trvale exponovaný pod vodou, ale na druhé straně se vyznačuje poměrně nízkým odporem difuzi vodních par a ekologickým přínosem pro životní prostředí. Na současném českém trhu je asi nejlepším výrobkem inovovaný SANAKRYL PUR-TOP. Nevhodnou kombinací materiálů, nedodržením techn. pravidel však může dojít k lehčím i vážnějším závadám.

1307-m         1300