Nejčastější dotazy – Měkká pěna

Jaké tloušťky je nutno aplikovat?

Tloušťka izolační vrstvy by měla být stanovena výpočtem z požadavku na zvýšení tepelného odporu konstrukce (snížení koef. prostupu tepla). Pro každý typ izolace je nejprve nutné zvolit vhodnou pěnu, a na její parametry stanovit výpočtem tloušťku.

Jak nás řada našich zákazníků informovala, někteří zástupci či zpracovatelé „chytrých izolačních produktů“ jim tvrdí, že např. tloušťka pěny 15 – 18 cm s otevřenou buněčnou strukturou na izolaci podkroví bohatě stačí. Důvod je jasný : snížit celkovou cenu díla za účelem získání zakázky bez zodpovědnosti, zda dílo bude dlouhodobě splňovat kritéria daná naším geografickou polohou. Doporučujeme provést nástřik lehkou pěnou v tl. min 200 mm.

Je zapotřebí používat parozábrany?

Někteří zástupci či zpracovatelé „chytrých izolačních produktů“ tvrdí, že pěny s otevřenou buněčnou strukturou na izolaci podkroví nepotřebují parotěsnou zábranu, protože „dýchají a jsou nenasákavé“. Pojem „dýchání“ je laické zobecnění vlastnosti nízkého difúzního odporu prostupu vodních par. Veškeré lehké pěny jsou nasákavé a jejich nasákavost je okolo 30% objemu, objevují se i pěny s nasákavostí vyšší. Právě z tohoto důvodu je nutné téměř vždy doplňovat skladbu o velmi dobře provedenou parotěsnou zábranu (obvykle fólii). Při jistých teplotních parametrech uvnitř a vně objektu by mohlo v případě absence parotěsné fólie dojít ke kondenzaci vodních par.

Jsou Vaše izolační systémy PUR IZOLACE srovnatelné s některými nabízenými „chytrými izolačními produkty“ ?

Naše firma, zabývající se od roku 1991 výrobou, vývojem a aplikacemi všech stříkaných a litých pěn na místě od samého počátku své činnosti dává důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost. I volba surovin pro výrobu pěny – převážně z Německa a střední Evropy – je zárukou vysoké kvality a dlouhodobé životnosti. Můžeme dokumentovat díla starší 20 ti let, nikoliv kdesi v Americe nebo v Kanadě, ale zde v českých podmínkách.

Vzhledem k této tradici a postavení na trhu si nechceme kazit svoji reputaci nejistými aplikacemi pěn, nevhodných pro naše klimatické podmínky. V naší nabídce se žádné „vychytralosti“ neobjevují

Kdo tedy pěnu vyrábí ?

Pěnu vyrábíme sami (resp. polyolovou směs z výše uvedených komponent – složka A). Složku B tzv. MDI dovážíme od firmy Bayer ( Německo ) . Celkově lze pěnu definovat jako český výrobek.

Některé lehké pěny jsou nenasákavé, jak je na tom PUR IZOLACE SOFT ?

Pěna PUR IZOLACE SOFT a všechny jiné „chytré materiály“ na stejné bázi (s otevřenou buněčnou strukturou) jsou a musí být nasákavé díky otevřeným buňkám. Ve srovnání s ostatními pěnami jsme s pěnou  PUR IZOLACE SOFT na velmi nízké úrovni nasákavosti.

 

Jaká je životnost stříkaných pěn?

Životnost stříkaných polyuretanových systémů je po celou dobu životnosti stavby.

Mohu si realizaci provést svépomocí?

Stříkané izolace není možné aplikovat svépomocí. K aplikaci je potřeba speciální technologie.

PUR pěna se na slunci rozpadá

Často dochází k záměně pur pěny dvoukomponentní (např. používané na střechy) a jednokomponentní montážní pěny ve spreji (např. používané k montáži oken). Tyto pěny, ač jsou chemicky téměř shodné, mají zcela rozdílné poměrové složení chemických komponentů. U jednokomponentní montážní pěny způsobuje její poměrové složení abnormální nestálost vůči UV záření a otevřenou buněčnou strukturu. Zcela jiná je situace u dvoukomponentní pěny – např. na izolace střech, kde složky A a B jsou mezi sebou beze zbytku zreagovány (stechiometrická reakce) a vliv UV záření se projevuje velmi pomalu a pouze povrchově.

PUR pěna je vysoce hořlavá a šíří požár.

Požární odolnost se reguluje obsahem a druhem retardérů hoření. V případě, že zcela chybí, je pěna hořlavá, avšak neskapává. V 90 % aplikací jsou pěny požárně retardované, tzn. jsou samozhášivé.

Jaké má pěna tedy požární vlastnosti ?

Naše pěna PUR IZOLACE SOFT obsahuje požární retardéry a je samozhášivá, na rozdíl od některých pěn (Polsko) které jsou ve třídě F. Tam se původně objevil i kanadský „zázrak“, ale poté byl rychle změněn doklad na třídu E. Dodnes není jasné zda je v E nebo F.

PUR pěna je zdravotně závadná, uvolňuje zdraví škodlivé látky

PUR pěna je zdravotně nezávadná, jako tepelný izolant se přednostně používá např. v potravinářském průmyslu (izolace v pivovarech, mlékárnách, mrazírnách atd.) Všechny lednice a mrazáky jsou výhradně izolovány tvrdou PUR pěnou. Z PUR pěny se nic neuvolňuje. Např. všem obecně známý molitan je měkká forma polyuretanové pěny, na které každý den spíme.

Proč má pěna PUR IZOLACE SOFT otevřené buňky ?

Pěna PUR IZOLACE SOFT má otevřené buňky cíleně a to z důvodu požadavku na vysokou zvukovou pohltivost ve stavbách, která je opět doložena měřením. Je opravdu vysoká.

Někteří dodavatelé tvrdí, že jejich pěna „dýchá“ a zároveň je „vzduchově nepropustná“. Co vaše pěna ?

Tato formulace svědčí o tak hluboké neznalosti technologie, tak že by bylo vhodné s dotyčným okamžitě přerušit styk. Pěny s otevřenou buněčnou strukturou mají velmi nízký difúzní odpor, dobře propouštějí vodní páry (tedy i vzduch). Pro většinu případů použití je nutná montáž parozábrany (obvykle fólie, součásti systému SDK)

Když jste výrobci, máte nějaké doklady ?

Samozřejmě, naše firma jako jedna z mála má všechny potřebné doklady, podle současných předpisů: dle ČSN EN 14315-1:2013 je to Protokol o posouzení vlastností a z toho vyplývající Prohlášení o vlastnostech výrobku

součástí těchto dokladů je :

– zkouška reakci na oheň

– uvolňování nebezpečných látek

– tepelná vodivost

– pevnost v tlaku

– propustnost vody – nasákavost

– prašnost

– zvukovápohltivost

– přilnavost  k povrchům