Ke stažení

Ceníky

Posouzení střechy a stanovení technologie opravy provádíme ZDARMA

Cena nástřiku PUR je závislá na rozsahu prací a přípravy podkladu. V ceně nástřiku je zahrnuta běžná úprava podkladu (prořezávání boulí, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky k podkladu, odsekání vrásnění, zametení střechy, demontáž a zpětná montáž hromosvodu), nástřik PUR střešního pláště v dané tloušťce, práce a ubytování pracovníků.

Celkovou cenu vám stanovíme na základě prohlídky střechy a posouzení jejího stavu.

Certifikáty

  • Prohlášení o vlastnostech výrobku PUR SOFT
    1.1 Mb